Досиеа и Архив Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/dosiea Fri, 21 Sep 2018 20:10:33 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Неприфатливи предложените уставни решенија http://mn.mk/dosiea/15190-Neprifatlivi-predlozenite-ustavni-resenija http://mn.mk/dosiea/15190-Neprifatlivi-predlozenite-ustavni-resenija Амандманите на Уставот на СРМ ги продлабочуваат овластувањата на Федерацијата и со нив не може да се унапредува самостојноста на Македонија. - Сојузните закони не можат да бидат над републичките

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 19 Sep 2018 01:10:11 +0000
Службена белешка, Струмица, 27.10.1978 http://mn.mk/dosiea/15140-Sluzbena-beleska-Strumica-27101978 http://mn.mk/dosiea/15140-Sluzbena-beleska-Strumica-27101978 Гојко и Мане Јаковлевски од с. Зубовце, Гостиварско, кленови на ДООМ во Берлин

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 12 Sep 2018 01:00:00 +0000
Македонија суверена и правна држава во конфедеративна Југославија http://mn.mk/dosiea/15095-Makedonija-suverena-i-pravna-drzava-vo-konfederativna-Jugoslavija http://mn.mk/dosiea/15095-Makedonija-suverena-i-pravna-drzava-vo-konfederativna-Jugoslavija Македонија северена и правна држава во конфедеративна Југославија

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 05 Sep 2018 01:07:04 +0000
Сознанија за Гојко и Мане Јаковлески од Берлин http://mn.mk/dosiea/15046-Soznanija-za-Gojko-i-Mane-Jakovleski-od-Berlin http://mn.mk/dosiea/15046-Soznanija-za-Gojko-i-Mane-Jakovleski-od-Berlin Целта на разговорот беше да се добијат сознанија за Гојко и Мане Јаковлески од Берлин и други сознанија во склоп на...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 29 Aug 2018 01:00:00 +0000
Мане Јаковлески-Емигрант во Берлин-Службена белешка, 16.10.1978 http://mn.mk/dosiea/15008-Mane-Jakovleski-Emigrant-vo-Berlin-Sluzbena-beleska-16101978 http://mn.mk/dosiea/15008-Mane-Jakovleski-Emigrant-vo-Berlin-Sluzbena-beleska-16101978 Гојко Јаковлевски емигрант во Берлин, Мане Јаковлевски емигрант во Берлин, Стојан Ковачев од Струмица, на привремена работа во Париз...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 22 Aug 2018 01:06:34 +0000
Обид да се урне туѓата мисла http://mn.mk/dosiea/14967-Obid-da-se-urne-tugata-misla http://mn.mk/dosiea/14967-Obid-da-se-urne-tugata-misla Соопштение на ВМРО-ДПМНЕ по повод барањата за забрана на оваа партија

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 15 Aug 2018 01:00:00 +0000
Апел до работничката класа на Македонија (Драган Богдановски 1991г.) http://mn.mk/dosiea/14940-Apel-do-rabotnickata-klasa-na-Makedonija-Dragan-Bogdanovski-1991g http://mn.mk/dosiea/14940-Apel-do-rabotnickata-klasa-na-Makedonija-Dragan-Bogdanovski-1991g Комунизмот Ви ветуваше рај на земјата, но комунистичкиот систем создаде пекол за народот, во кој пекол најголемата жртва сте вие чесните припадници на работничката класа...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 08 Aug 2018 01:14:14 +0000
Апел Напишан од Драган Богдановски во 1991 година http://mn.mk/dosiea/14902-Apel-Napisan-od-Dragan-Bogdanovski-vo-1991-godina http://mn.mk/dosiea/14902-Apel-Napisan-od-Dragan-Bogdanovski-vo-1991-godina Апел Напишан од Драган Богдановски во 1991 годинаDragan

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Досиеа Wed, 01 Aug 2018 18:46:21 +0000
Покана за Првиот конгрес на Здружението Обединети Македонци http://mn.mk/dosiea/14870-Pokana-za-Prviot-kongres-na-Zdruzenieto-Obedineti-Makedonci http://mn.mk/dosiea/14870-Pokana-za-Prviot-kongres-na-Zdruzenieto-Obedineti-Makedonci Ве покануваме да земете учество на Првиот конгрес на Здружението Обединети Македонци што ќе се одржи на 6 и 7 февруари 1993 год. во Штупферих, Бергле Хале...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 25 Jul 2018 01:03:49 +0000
Билтенот „Лист на ВМРО-ДПМНЕ“ е гласило на ВМРО-ДПМНЕ во македонската дијаспора http://mn.mk/dosiea/14838-Biltenot-List-na-VMRO-DPMNE-e-glasilo-na-VMRO-DPMNE-vo-makedonskata-dijaspora http://mn.mk/dosiea/14838-Biltenot-List-na-VMRO-DPMNE-e-glasilo-na-VMRO-DPMNE-vo-makedonskata-dijaspora Билтенот „Лист на ВМРО-ДПМНЕ“ е гласило на ВМРО-ДПМНЕ во македонската дијаспора

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 18 Jul 2018 01:03:38 +0000