Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/iselenici-region Mon, 01 Jun 2020 20:24:50 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Одржана свечената Академија за Браќата Свети Кирил и Методи во Сиднеј http://mn.mk/iselenici-region/18424-Odrzana-svecenata-Akademija-za-Brakata-Sveti-Kiril-i-Metodi-vo-Sidnej http://mn.mk/iselenici-region/18424-Odrzana-svecenata-Akademija-za-Brakata-Sveti-Kiril-i-Metodi-vo-Sidnej 1v1 1Одржана свечената Академија за Браќата Свети Кирил и Методи во Сиднеј

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 26 May 2020 23:00:00 +0000
Волф Ошлис: МАКЕДОНИЈА http://mn.mk/iselenici-region/18427-Volf-Oslis-MAKEDONIJA http://mn.mk/iselenici-region/18427-Volf-Oslis-MAKEDONIJA 1o1ЕНЦИКЛОПЕДИСКИ ПРИЛОГ ЗА МАКЕДОНИЈА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 26 May 2020 23:00:00 +0000
85 ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ, АЛИАС ГОЦЕ МАКЕДОНСКИ (13) http://mn.mk/iselenici-region/18430-85-GODINI-OD-ZIVOTOT-I-DELOTO-NA-GOJKO-JAKOVLESKI-ALIAS-GOCE-MAKEDONSKI-13 http://mn.mk/iselenici-region/18430-85-GODINI-OD-ZIVOTOT-I-DELOTO-NA-GOJKO-JAKOVLESKI-ALIAS-GOCE-MAKEDONSKI-13 8.3

ПОЧЕТОКОТ НА РЕСТОРАНСКИОТ БИЗНИС ВО БЕРЛИН

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 26 May 2020 23:00:00 +0000
ПИСМА ОД ЃОРЃИЈА – ЏОРЏ АТАНАСОСКИ ДО ПОТПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА САД, АЛ ГОР И СЕНАТОРОТ ЏОН Ф. КЕРИ (1) http://mn.mk/iselenici-region/18431-PISMA-OD-GORGIJA-–-DzORDz-ATANASOSKI-DO-POTPRETSEDATELOT-NA-SAD-AL-GOR-I--SENATOROT-DzON-F-KERI-1 http://mn.mk/iselenici-region/18431-PISMA-OD-GORGIJA-–-DzORDz-ATANASOSKI-DO-POTPRETSEDATELOT-NA-SAD-AL-GOR-I--SENATOROT-DzON-F-KERI-1 8.7

На бизнисменот од САД Ѓорѓија Џорџ Атанасоски, Македонија му е и верба и љубов и надеж. Преокупација во неговиот живот му е Македонија, од древните времиња до денес. Затоа со право вели дека додека е во својата втора татковина – САД, мисли на Македонија, и обратно, додека е во својата прва татковина не ја заборава својата втора татковина.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 26 May 2020 23:00:00 +0000
ПОЕТСКАТА ПРИКАЗНА ЗА РАДА КРСТЕВСКА – ВИДИНОВСКА (5) http://mn.mk/iselenici-region/18397-POETSKATA-PRIKAZNA--ZA-RADA-KRSTEVSKA-–-VIDINOVSKA-5 http://mn.mk/iselenici-region/18397-POETSKATA-PRIKAZNA--ZA-RADA-KRSTEVSKA-–-VIDINOVSKA-5 9.6

ДЕЛ ОД ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“ – КАНАДА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 20 May 2020 09:11:42 +0000
85 ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ, АЛИАС ГОЦЕ МАКЕДОНСКИ (12) http://mn.mk/iselenici-region/18396-85-GODINI-OD-ZIVOTOT-I-DELOTO-NA-GOJKO-JAKOVLESKI-ALIAS-GOCE-MAKEDONSKI-12 http://mn.mk/iselenici-region/18396-85-GODINI-OD-ZIVOTOT-I-DELOTO-NA-GOJKO-JAKOVLESKI-ALIAS-GOCE-MAKEDONSKI-12 9.3

ГЕРМАНИЈА ИЛИ МАКЕДОНИЈА – ТОА БЕШЕ ПРАШАЊЕТО

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 20 May 2020 08:54:44 +0000
Австралиско -македонскиот совет за Нов Јужен Велс ги донираше собраните средства од Македонската заедница http://mn.mk/iselenici-region/18385-Avstralisko--makedonskiot-sovet-za-Nov-Juzen-Vels-gi-donirase-sobranite-sredstva-od-Makedonskata-zaednica-- http://mn.mk/iselenici-region/18385-Avstralisko--makedonskiot-sovet-za-Nov-Juzen-Vels-gi-donirase-sobranite-sredstva-od-Makedonskata-zaednica-- 1z2 1

Австралиско -македонскиот совет за Нов Јужен Велс ги донираше собраните средства од Македонската заедница  за последиците големите пожари

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 19 May 2020 23:00:00 +0000
НЕЕДНАКВИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ НАДВОР ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА http://mn.mk/iselenici-region/18374-NEEDNAKVI-USLOVI-ZA-OSTVARUVANjE-NA-IZBIRACKOTO-PRAVO-ZA-MAKEDONSKITE-DRZAVJANI-NADVOR-OD-REPUBLIKA-MAKEDONIJA http://mn.mk/iselenici-region/18374-NEEDNAKVI-USLOVI-ZA-OSTVARUVANjE-NA-IZBIRACKOTO-PRAVO-ZA-MAKEDONSKITE-DRZAVJANI-NADVOR-OD-REPUBLIKA-MAKEDONIJA

9911ЦЕНТРАЛEН СОВЕТ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ГЕРМАНИЈА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Mon, 18 May 2020 08:10:06 +0000
ВЕРА ВРЖОВСКА – ПЕТРЕВСКА – ВЉУБЕНИК ВО ПИШАНИОТ ЗБОР (4) http://mn.mk/iselenici-region/18345-VERA-VRZOVSKA-–-PETREVSKA-–-VLjUBENIK-VO-PISANIOT-ZBOR-4 http://mn.mk/iselenici-region/18345-VERA-VRZOVSKA-–-PETREVSKA-–-VLjUBENIK-VO-PISANIOT-ZBOR-4 6.5

ДЕЛ ОД ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“ – КАНАДА

 Името и делото на Вера Вржовска - Петревска  е тесно поврзано со Литератуеното друштво „Браќа Миладиновци“ од Торонто, на кое таа беше прв претседател во 1987 година. Исто така, била и е активна во Македонската православна црква „Свети Климент Охридски“, особена во Женската секција

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 13 May 2020 06:55:31 +0000
85 ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ, АЛИАС ГОЦЕ МАКЕДОНСКИ (11) http://mn.mk/iselenici-region/18344-85-GODINI-OD-ZIVOTOT-I-DELOTO-NA-GOJKO-JAKOVLESKI-ALIAS-GOCE-MAKEDONSKI-11 http://mn.mk/iselenici-region/18344-85-GODINI-OD-ZIVOTOT-I-DELOTO-NA-GOJKO-JAKOVLESKI-ALIAS-GOCE-MAKEDONSKI-11 6.2

ВО БАВАРСКАТА ШУМА  И МИНХЕН

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 13 May 2020 06:46:20 +0000