Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Mon, 22 Apr 2019 00:20:40 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Македонија, мојот копнеж – Маноил Мане Јаковлевски (1) http://mn.mk/istorija/16392-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manoil-Mane-Jakovlevski-1 http://mn.mk/istorija/16392-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manoil-Mane-Jakovlevski-1 makedonija moj kopnez

Македонија, мојот копнеж – Маноил Мане Јаковлевски (1)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 +0000
Македонски историски натпис се појави на напуштена куќа во северна Грција! http://mn.mk/istorija/16394-Makedonski-istoriski-natpis-se-pojavi-na-napustena-kuka-vo-severna-Grcija http://mn.mk/istorija/16394-Makedonski-istoriski-natpis-se-pojavi-na-napustena-kuka-vo-severna-Grcija lkjh

Грчката држава на секој начин се обидува да сокрие дека во Грција живееле и сеуште живеат Македонци, но колку и тоа да го праваат сепак пред вистината молчат и Боговите.

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 +0000
Ексклузивен документ од мај 1943 година http://mn.mk/istorija/16395-Ekskluziven-dokument-od-maj-1943-godina http://mn.mk/istorija/16395-Ekskluziven-dokument-od-maj-1943-godina dokment

Бидејќи задачата на заедничката бугарско-македонска комисија за историски и образовни прашања не е промена на официјалната историја, туку промена на напишаното во учебниците по историја од двете страни на границата, како што вели копретседателот Драги Георгиев, тогаш овој факт може да остане во историјата затоа што го нема во учебниците! Имено, Бугаринот Атанас Ј. Пеев, полициски началник во Битола за време на фашистичката окупација на Македонија, на 18 мај 1943 година испратил циркуларно писмо до кметовите и раководителите на полициските станици во околијата, со наредба веднаш да се конфискуваат старите значки на организацијата „Илинден“, на кои пишува „Независна Македонија – за неа ние се бориме, за неа ние умираме“, и сите да се испратат во Софија.

Според наредбата на Пеев, граѓаните што имаат вакви значки ќе добијат нови без натписот „Независна Македонија“.

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 +0000
Вие, војници за слободата на македонскиот народ… http://mn.mk/istorija/16374-Vie-vojnici-za-slobodata-na-makedonskiot-narod… http://mn.mk/istorija/16374-Vie-vojnici-za-slobodata-na-makedonskiot-narod… 1mШТО ПИШУВА ВО ЕДЕН НЕКРОЛОГ ЗА ЈАНЕ САНДАНСКИ: Вие, војници за слободата на македонскиот народ…

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Thu, 11 Apr 2019 09:48:36 +0000
Пожарот не ја изгоре вистината http://mn.mk/istorija/16359-Pozarot-ne-ja-izgore-vistinata- http://mn.mk/istorija/16359-Pozarot-ne-ja-izgore-vistinata- Abetsedar

Оригиналниот „Абецедар“ е во Скопје

Вангел Ајановски-Оче, познат македонски револуционер, му го подарил букварот на Архивот на Македонија пред триесетина години

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 +0000
Њујорк тајмс:„Грците ги предадоа Македонците“ http://mn.mk/istorija/16360-Njujork-tajmsGrcite-gi-predadoa-Makedoncite http://mn.mk/istorija/16360-Njujork-tajmsGrcite-gi-predadoa-Makedoncite NEWT

ТЕКСТ ОД ПРЕД 100 ГОДИНИ АКТУЕЛЕН И ДЕНЕСКА

Угледниот весник во насловот зборува за Македонци уште пред повеќе од 100 години и за тоа како Грците ги накодошиле кај турските власти една година пред Илинденското востание.

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 +0000
ЧЕРЧИЛ ЗА МАКЕДОНИЈА: Целата историја на Европа е поврзана со Македонија, Европа ја подели Македонија во 1913 http://mn.mk/istorija/16361-CERCIL-ZA-MAKEDONIJA-Celata-istorija-na-Evropa-e-povrzana-so-Makedonija-Evropa-ja-podeli-Makedonija-vo-1913 http://mn.mk/istorija/16361-CERCIL-ZA-MAKEDONIJA-Celata-istorija-na-Evropa-e-povrzana-so-Makedonija-Evropa-ja-podeli-Makedonija-vo-1913 CERC

Винстон Черчил во неколку наврати има изјавено „Балканот произведува повеќе историја одколку што може да ја конзумира“. Но тоа е само краткиот дел од неговата изјава. Во целосниот дел се вели:

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 +0000
1925 година грчката влада презеде конкретни мерки за објавување на првиот буквар (Абецедарот) за потребите на МАКЕДОНСКОТО малцинство http://mn.mk/istorija/16338-1925-godina-grckata-vlada-prezede-konkretni-merki-za-objavuvanje-na-prviot-bukvar-Abecedarot-za-potrebite-na-MAKEDONSKOTO-malcinstvo http://mn.mk/istorija/16338-1925-godina-grckata-vlada-prezede-konkretni-merki-za-objavuvanje-na-prviot-bukvar-Abecedarot-za-potrebite-na-MAKEDONSKOTO-malcinstvo Abetsedar

Оригиналниот „Абецедар“ е во Скопје

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0000
Писмо од Македонци од 1905 до Европа: Грците извршија ужаси нечуени во светската историја! http://mn.mk/istorija/16339-Pismo-od-Makedonci-od-1905-do-Evropa-Grcite-izvrsija-uzasi-necueni-vo-svetskata-istorija http://mn.mk/istorija/16339-Pismo-od-Makedonci-od-1905-do-Evropa-Grcite-izvrsija-uzasi-necueni-vo-svetskata-istorija yhn1

Загоричани по масакрот

Ние, целото население, апелираме до човекољубивата и хумана Европа, апелираме до цивилизацијата, која, веруваме, не може да најде поварварски сцени, достојни на средните векови, апелираме до европското јавно мнение, апелираме и до целата природа и до сите покровители на поробените народи и гласно изјавуваме дека и ние сакаме човечки живот и човечки права или смрт!

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0000
Крстоносците од Првиот крстоносен поход во Македонија http://mn.mk/istorija/16306-Krstonoscite-od-Prviot-krstonosen-pohod-vo-Makedonija http://mn.mk/istorija/16306-Krstonoscite-od-Prviot-krstonosen-pohod-vo-Makedonija crusadesКрстоносците од Првиот крстоносен поход во Македонија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 27 Mar 2019 00:00:00 +0000