Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Sun, 18 Aug 2019 03:01:54 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Кичево, 116 години од битката на „Ѓурѓејца“, 4-ти август 1903 година http://mn.mk/istorija/17022-Kicevo-116-godini-od-bitkata-na-Gurgejca-4-ti-avgust-1903-godina http://mn.mk/istorija/17022-Kicevo-116-godini-od-bitkata-na-Gurgejca-4-ti-avgust-1903-godina Кичево, 116 години од битката на „Ѓурѓејца“, 4-ти август 1903 година
]]> maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 14 Aug 2019 00:00:00 +0000 Даме Груев, основачот на ВМРО, бил масон http://mn.mk/istorija/17029-Dame-Gruev-osnovacot-na-VMRO-bil-mason http://mn.mk/istorija/17029-Dame-Gruev-osnovacot-na-VMRO-bil-mason DameДаме Груев, основачот на ВМРО, бил масон

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 14 Aug 2019 00:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (17) http://mn.mk/istorija/17050-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-17 http://mn.mk/istorija/17050-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-17 a 2

Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (17)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 14 Aug 2019 00:00:00 +0000
МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО САМОСОЗНАНИЕ ВО ИЛИНДЕНСКИОТ ПЕРИОД (1 дел) http://mn.mk/istorija/17062-MAKEDONSKOTO-NACIONALNO-SAMOSOZNANIE-VO-ILINDENSKIOT-PERIOD-1-del http://mn.mk/istorija/17062-MAKEDONSKOTO-NACIONALNO-SAMOSOZNANIE-VO-ILINDENSKIOT-PERIOD-1-del Donski 2Александар ДОНСКИ

]]>
donski@mn.mk (Александар Донски) Историја Wed, 14 Aug 2019 00:00:00 +0000
За СПЦ би било навреда да ја моли македонската вл http://mn.mk/istorija/16974-Za-SPC-bi-bilo-navreda-da-ja-moli-makedonskata-vl http://mn.mk/istorija/16974-Za-SPC-bi-bilo-navreda-da-ja-moli-makedonskata-vl 2a

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (16) http://mn.mk/istorija/17019-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-16 http://mn.mk/istorija/17019-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-16 a 2

Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (16)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 +0000
На 8 август е празникот Света Петка – летна http://mn.mk/istorija/17021-Na-8-avgust-e-praznikot-Sveta-Petka-–-letna http://mn.mk/istorija/17021-Na-8-avgust-e-praznikot-Sveta-Petka-–-letna

svpetka

На 8 август е празникот Света Петка – летна. Тоа е всушност празник на света Петка – Римјанка.
8 VIII/26 VII. СВЕТА ПРЕПОДОБНА МАЧЕНИЦА ПАРАСКЕВА – СВЕТА ПЕТКА - ЛЕТНА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 +0000
Вруточанецот Лулкоски го обезбедувал Смилевскиот конгрес http://mn.mk/istorija/17026-Vrutocanecot-Lulkoski-go-obezbeduval-Smilevskiot-kongres http://mn.mk/istorija/17026-Vrutocanecot-Lulkoski-go-obezbeduval-Smilevskiot-kongres

Фото: Маја Јаневска-Илиева

Вруточанецот Лулкоски го обезбедувал Смилевскиот конгрес

]]> maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Mon, 05 Aug 2019 08:09:20 +0000 МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ 1903 http://mn.mk/istorija/16945-MAKEDONSKI-ZELEZNICI-ZA-VREME--NA-ILINDENSKOTO-VOSTANIE-1903 http://mn.mk/istorija/16945-MAKEDONSKI-ZELEZNICI-ZA-VREME--NA-ILINDENSKOTO-VOSTANIE-1903 MAKED ZELEZNICI ZA VREME NA ILINDEN 1МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЗА ВРЕМЕ  НА ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ 1903

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 31 Jul 2019 00:00:00 +0000
НАБЛИЖУВА ГОЛЕМИОТ МАКЕДОНСКИ ПРАЗНИК ИЛИНДЕН http://mn.mk/istorija/16984-NABLIZUVA-GOLEMIOT-MAKEDONSKI-PRAZNIK-ILINDEN http://mn.mk/istorija/16984-NABLIZUVA-GOLEMIOT-MAKEDONSKI-PRAZNIK-ILINDEN

Marko Kitevski

Проф.Др. Марко Китевски

НАБЛИЖУВА ГОЛЕМИОТ МАКЕДОНСКИ ПРАЗНИК ИЛИНДЕН

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 31 Jul 2019 00:00:00 +0000