Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Sun, 01 Nov 2020 00:35:28 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Владетелите на Македонија http://mn.mk/istorija/7952-Vladetelite-na-Makedonija http://mn.mk/istorija/7952-Vladetelite-na-Makedonija vladeteli240Сите познати и образувани луѓе во вековите пред Христа пишувале за македонската историја и за Македонците како народ, а сегашниве Грци, секогаш се спомнувани како Атињани. Тоа се Херодот, Тукидит, Полибие, Плиние, Библијата, како и познатите автори што пишувале за Александар Македонски: Куртие Руф, Аријан, Диодор, Плутарх, Јустин и многу пред нив и по нив. Сите тие избегнувале да ја прикажат долгата листа на македонските владетели пред Филип Втори и Александар Македонски, како и по нив. Тоа како да им дава право да ја освојуваат македонската пребогата земја, држава, народ, култура и да ни ги негираат името и јазикот, обичаите што опстанале кај Македонците до денес.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 27 Oct 2020 23:00:00 +0000
Македонски наречја - Сухо и Високa во Солунско“ (1934) http://mn.mk/istorija/9074-Makedonski-narecja---Suho-i-Visoka-vo-Solunsko-1934 http://mn.mk/istorija/9074-Makedonski-narecja---Suho-i-Visoka-vo-Solunsko-1934 makedonski-narecja-240„Две македонски наречја - Сухо и Високa во Солунско“ (1934) – Мјечислав Малецки („Dwie gwary macedońskie (Suche i Wysoka w Soluńskiem)“ – Mieczysław Małecki) Во оваа збирка македонски народни умотворби се собрани голем број македонски приказни и преданија, меѓу кои „Настрадин Оџа“, „Дедал и Икар“, „Александар Велики го скротува Букефал“, „Александар Велики и бесмртната вода“ како и многу други, кои сведочат за богатата македонска култура и творештво.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 27 Oct 2020 23:00:00 +0000
Какви пропагандни активности преземала бугарската окупаторска власт за разнебитување на македонскот народ во Велес во 1943 година http://mn.mk/istorija/18982-Kakvi-propagandni-aktivnosti-prezemala-bugarskata-okupatorska-vlast-za-raznebituvanje-na-makedonskot-narod-vo-Veles-vo-1943-godina http://mn.mk/istorija/18982-Kakvi-propagandni-aktivnosti-prezemala-bugarskata-okupatorska-vlast-za-raznebituvanje-na-makedonskot-narod-vo-Veles-vo-1943-godina 1velВелес пред почетокот на Втората светска војна во 1941 година
 
]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 27 Oct 2020 23:00:00 +0000
Македонија со векови била делена, но Македонците опстанале http://mn.mk/istorija/7931-Makedonija-so-vekovi-bila-delena-no-Makedoncite-opstanale http://mn.mk/istorija/7931-Makedonija-so-vekovi-bila-delena-no-Makedoncite-opstanale makedonski-koreni„Со потпишувањето на Букурешкиот договор, Македонија беше прв пат поделена и оттогаш судбината и е определена. Денеска дојдовме до дереџе да ни го поставуваат под прашање нашето вековно име. Да се руши претставата за една националност зацементирана со цели библиотеки не е едноставна работа – изјави академик Блаже Ристовски на прес конференција по повод отпочнувањето на Руско -  македонски научен собир на тема „Букурешкиот договор 1913 и неговите долгорочни последици за Македонија и Југоисточна Европа“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 20 Oct 2020 23:00:00 +0000
23 октомври - Ден на македонската револуционерна борба http://mn.mk/istorija/13779-23-oktomvri---Den-na-makedonskata-revolucionerna-borba http://mn.mk/istorija/13779-23-oktomvri---Den-na-makedonskata-revolucionerna-borba 1vmro23.октомври 1893 -  Во Солун е основана  Внатрешната Македонско-Одринска Револуционерна Организација (ВМОРО), која подоцна станува македонско национално движење и дејствува со цел за извојување автономија  на Македонија преку револуционерна борба.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 20 Oct 2020 23:00:00 +0000
На 23 октомври го славиме Денот на македонската револуционерна борба http://mn.mk/istorija/17379-Na-23-oktomvri-go-slavime-Denot-na-makedonskata-revolucionerna-borba http://mn.mk/istorija/17379-Na-23-oktomvri-go-slavime-Denot-na-makedonskata-revolucionerna-borba smrt ili sloboda 3

Македонска нација

ВМРО е идеологија, ВМРО беше и остана народно движење

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 20 Oct 2020 23:00:00 +0000
Екслузивно: Здравствените прилики во Велес во Втората светска војна 1941 – 1944 година http://mn.mk/istorija/18955-Eksluzivno-Zdravstvenite-priliki-vo-Veles-vo-Vtorata-svetska-vojna-1941-–-1944-godina http://mn.mk/istorija/18955-Eksluzivno-Zdravstvenite-priliki-vo-Veles-vo-Vtorata-svetska-vojna-1941-–-1944-godina 1Malkovski Djordji 2Проф. Д-р Ѓорѓи Малковски

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 20 Oct 2020 23:00:00 +0000
Просветните прилики во Велес во Втората светска војна 1941 – 1944 година (втор дел) http://mn.mk/istorija/18942-Prosvetnite-priliki-vo-Veles-vo-Vtorata-svetska-vojna-1941-–-1944-godina-vtor-del http://mn.mk/istorija/18942-Prosvetnite-priliki-vo-Veles-vo-Vtorata-svetska-vojna-1941-–-1944-godina-vtor-del 1Malkovski Djordji 1Проф. д – р Ѓорѓи Малковски ]]> maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 13 Oct 2020 23:00:00 +0000 НА 7 ОКТОМВРИ 1946 ОД СОФИЈА, СВЕЧЕНО БИЛЕ ИСПРАТЕНИ ПОСМРТНИТЕ ОСТАНКИ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВО МАКЕДОНИЈА http://mn.mk/istorija/18944-NA-7-OKTOMVRI-1946-OD-SOFIJA-SVECENO-BILE-ISPRATENI-POSMRTNITE-OSTANKI-NA-GOCE-DELCEV-VO-MAKEDONIJA http://mn.mk/istorija/18944-NA-7-OKTOMVRI-1946-OD-SOFIJA-SVECENO-BILE-ISPRATENI-POSMRTNITE-OSTANKI-NA-GOCE-DELCEV-VO-MAKEDONIJA  

1goceТОДОР ПАВЛОВ, БУГАРСКИОТ АКАДЕМИК ТОГАШ ЌЕ РЕЧЕ:ДЕЛЧЕВ СО СВОЈАТА АКТИВНОСТ ПРИДОНЕСЕ ЗА РАЗВОЈ НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИОНАЛНА СВЕСТ, МАКЕДОНСКА, А НЕ БУГАРСКА ИЛИ СРПСКА.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 13 Oct 2020 23:00:00 +0000
Последната обиколка на Гоце Делчев пред Илинденското востание http://mn.mk/istorija/8011-Poslednata-obikolka-na-Goce-Delcev-pred-Ilindenskoto-vostanie http://mn.mk/istorija/8011-Poslednata-obikolka-na-Goce-Delcev-pred-Ilindenskoto-vostanie goce-delcevГоце Делчев не го сочекал крајот на советувањето во Софија и веднаш заминал за Серскиот револуционерен округ да ја демонстрира новата концепција за борба. Тој собрал чета од 40 души, а во неа биле Пејо Јаворов, Димитар Стефанов, Димо Хаџи Димов и други. Најпрво поминале во Банско, а на тамошниот собир Делчев зборувал за:

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 06 Oct 2020 23:00:00 +0000