Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Fri, 21 Sep 2018 19:35:04 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Македонски литературен кружок во Софија http://mn.mk/kultura/15186-Makedonski-literaturen-kruzok-vo-Sofija http://mn.mk/kultura/15186-Makedonski-literaturen-kruzok-vo-Sofija makedonski-iteraturen-kruzok-180Македонскиот литературен кружок беше формиран во август 1936 година, при редакцијата на весникот „Македонски вести“ во Софија. По укинувањето на весникот и прогонот на редакторите, во периодот 1937 - 1938 година, кружокот работеше илегално под името Македонски литературен-публицистички кружок „Нација и култура“. Македонскиот литературен кружок програмски се обновува во октонври 1938 гидина и претставува еден од најзначајните настани кои придонесоа во развојот на македонската национална индивидуалност. Неговите членови и симпатизери го задржуваат литературно-културниот контиуитет и допринесуваат во развојот на македонската национална свест.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 19 Sep 2018 01:52:44 +0000
Манастирот „Св. Мала Богородица“ во Сливница – Преспа (9) http://mn.mk/kultura/15185-Manastirot-Sv-Mala-Bogorodica-vo-Slivnica-–-Prespa-9 http://mn.mk/kultura/15185-Manastirot-Sv-Mala-Bogorodica-vo-Slivnica-–-Prespa-9 prespa9-1-180Тиквешкиот текст потекнува од 15-от век. Најстар препис, и тоа јужнословенски, открил и објавил А. Попов од 13-от век, како и еден најстар руски препис од 14-от век. Епизодата со Евреинот кој сакал да го симне одарот, и на кого му биле отсечени, а потоа вратени рацете од Богородица, се среќава и во елинските (грчките) верзии, кои преминувале кај нас. Еден таков целосен текст објавил Тишендорф.

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 19 Sep 2018 01:02:00 +0000
Еванѓелие по Јоана (5. дел) http://mn.mk/kultura/15184-Evangelie-po-Joana--5-del http://mn.mk/kultura/15184-Evangelie-po-Joana--5-del p001-180Текстот е најден во библиотеката на православната црква од Александрија во Египет, го пронајде во 2003 г. Финскиот историчар и филолог Мика Хакарaинен [Mika Hakkarainen] од Универзитетот во Хелсинки. Ракописот претставува оригинал на преводот од еванѓелието, и е најстаро еванѓелие на Македонски народен јазик, не црковен. Направен е во форма на Литургиска книга напишана рачно на Унцијално Којне писмо од непознат преведувач при крајот на 18-от век, и препишана и правописно исправена од Иромонахот Павел Божигропски Протосингел, родум од Кониково, Воденско, Беломорска Македонија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 19 Sep 2018 01:00:00 +0000
Тажен и радосен ден во Бигорскиот манастир http://mn.mk/kultura/15160-Tazen-i-radosen-den-vo-Bigorskiot-manastir http://mn.mk/kultura/15160-Tazen-i-radosen-den-vo-Bigorskiot-manastir alt
Киро Кипроски
]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 12 Sep 2018 12:51:06 +0000
Манастирот „Св. Мала Богородица“ во Сливница – Преспа (8) http://mn.mk/kultura/15138-Manastirot-Sv-Mala-Bogorodica-vo-Slivnica-–-Prespa-8 http://mn.mk/kultura/15138-Manastirot-Sv-Mala-Bogorodica-vo-Slivnica-–-Prespa-8 sveto-pismo-biblija-180He случајно книгата „Чудеса пресвјатија Богородици",  доживеала повеќе изданија во 19-от век. Самото дело е превод од елински (грчки) јазик и тоа третиот дел од составот „Арматолон сотириа" од светогорскиот монах Агапиј Ландос Критски, објавена во Венеција во 1641 година. Агапиј ги собрал чудата на Богородица, позајмувал и од грчки и од италијански книги.

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 12 Sep 2018 01:02:00 +0000
Еванѓелие по Јоана - Кониково, Беломорска Македонија 18 век (4. дел) http://mn.mk/kultura/15137-Evangelie-po-Joana---Konikovo-Belomorska-Makedonija-18-vek-4-del http://mn.mk/kultura/15137-Evangelie-po-Joana---Konikovo-Belomorska-Makedonija-18-vek-4-del p001-180Текстот е најден во библиотеката на православната црква од Александрија во Египет, го пронајде во 2003 г. Финскиот историчар и филолог Мика Хакарaинен [Mika Hakkarainen] од Универзитетот во Хелсинки. Ракописот претставува оригинал на преводот од еванѓелието, и е најстаро еванѓелие на Македонски народен јазик, не црковен. Направен е во форма на Литургиска книга напишана рачно на Унцијално Којне писмо од непознат преведувач при крајот на 18-от век, и препишана и правописно исправена од Иромонахот Павел Божигропски Протосингел, родум од Кониково, Воденско, Беломорска Македонија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 12 Sep 2018 01:01:00 +0000
Еванѓелие по Јоана - Кониково, Беломорска Македонија 18 век (трет дел) http://mn.mk/kultura/15089-Evangelie-po-Joana---Konikovo-Belomorska-Makedonija-18-vek-tret-del http://mn.mk/kultura/15089-Evangelie-po-Joana---Konikovo-Belomorska-Makedonija-18-vek-tret-del p001-180Текстот е најден во библиотеката на православната црква од Александрија во Египет, го пронајде во 2003 г. Финскиот историчар и филолог Мика Хакарaинен [Mika Hakkarainen] од Универзитетот во Хелсинки. Ракописот претставува оригинал на преводот од еванѓелието, и е најстаро еванѓелие на Македонски народен јазик, не црковен. Направен е во форма на Литургиска книга напишана рачно на Унцијално Којне писмо од непознат преведувач при крајот на 18-от век, и препишана и правописно исправена од Иромонахот Павел Божигропски Протосингел, родум од Кониково, Воденско, Беломорска Македонија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Thu, 06 Sep 2018 01:01:00 +0000
Манастирот „Св. Мала Богородица“ во Сливница – Преспа (7) http://mn.mk/kultura/15090-Manastirot-Sv-Mala-Bogorodica-vo-Slivnica-–-Prespa-7 http://mn.mk/kultura/15090-Manastirot-Sv-Mala-Bogorodica-vo-Slivnica-–-Prespa-7 slivnica7-180Свети Климент Охридски практикувал неодамна покрстениот свој род да го вовлекува суштински во христијанските празници и белези, преку едноставно составуваните поучни слова. Така и значењето на денот за Благовеста сакал да им го протолкува на верниците. Денот кога се овоплотил во чистата Дева Марија. Синот Божји, што не се вместил во Небесата, се вместил на овој ден во човечко тело. Невидливиот-видлив станал.

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 05 Sep 2018 01:02:00 +0000
Еванѓелие по Јоана - Кониково, Беломорска Македонија 18 век (втор дел) http://mn.mk/kultura/15041-Evangelie-po-Joana---Konikovo-Belomorska-Makedonija-18-vek-vtor-del http://mn.mk/kultura/15041-Evangelie-po-Joana---Konikovo-Belomorska-Makedonija-18-vek-vtor-del p001-180Текстот е најден во библиотеката на православната црква од Александрија во Египет, го пронајде во 2003 г. Финскиот историчар и филолог Мика Хакарaинен [Mika Hakkarainen] од Универзитетот во Хелсинки. Ракописот претставува оригинал на преводот од еванѓелието, и е најстаро еванѓелие на Македонски народен јазик, не црковен. Направен е во форма на Литургиска книга напишана рачно на Унцијално Којне писмо од непознат преведувач при крајот на 18-от век, и препишана и правописно исправена од Иромонахот Павел Божигропски Протосингел, родум од Кониково, Воденско, Беломорска Македонија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 29 Aug 2018 01:01:00 +0000
Манастирот „Св. Мала Богородица“ во Сливница – Преспа (6) http://mn.mk/kultura/15042-Manastirot-Sv-Mala-Bogorodica-vo-Slivnica-–-Prespa-6 http://mn.mk/kultura/15042-Manastirot-Sv-Mala-Bogorodica-vo-Slivnica-–-Prespa-6 prespa6-1-180Интересно е да се спомене дека „Томино евангелие", изобилува со многу остри и силни постапки на Исус, невообичаени за другите текстови, во кои тој е секогаш нежен и обмислен. Се претпоставува дека оваа верзија стигнала во рацете на еретички автори и оттука може да се толкува пресвртот што се открива во личноста на детето Исус.

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 29 Aug 2018 01:00:00 +0000