Досиеа и Архив Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mail.mn.mk/dosiea Fri, 20 Apr 2018 05:08:54 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Годишно советување на Задграничните Комитети на ВМРО-ДПМНЕ во Европа http://mail.mn.mk/dosiea/14468-Godisno-sovetuvanje-na-Zadgranicnite-Komiteti-na-VMRO-DPMNE-vo-Evropa http://mail.mn.mk/dosiea/14468-Godisno-sovetuvanje-na-Zadgranicnite-Komiteti-na-VMRO-DPMNE-vo-Evropa На Годишно советување на Задграничните Комитети на ВМРО-ДПМНЕ во Европа, ќе присуствува Партиска делегација и тоа...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 18 Apr 2018 01:24:43 +0000
Писмо до Д-р Игор Јанев http://mail.mn.mk/dosiea/14447-Pismo-do-D-r-Igor-Janev http://mail.mn.mk/dosiea/14447-Pismo-do-D-r-Igor-Janev Почитуван Г-дине Јанев,

Би сакал да Ви се заблагодарам за Вашиот предлог, доставен на 14 декември 2000 година, со кој предлагате начин за решавање на разликите околу уставното име на Република Македонија во рамките на ОН.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 11 Apr 2018 01:07:18 +0000
Рапорт http://mail.mn.mk/dosiea/14415-Raport http://mail.mn.mk/dosiea/14415-Raport 309577 1578018026715 2067763142 n

На Советувањето на секциите на ВМРО-ДПМНЕ од дијаспората, одржано во Берлин (Германија) на 30 Септември и 1 Октомври, 1991 година беше решено да се преземат акции на политички мисии што ќе помогнат во решавање на сегашната сложена положба на Македонија.

raport1

raport2

raport3

raport4

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 04 Apr 2018 01:06:00 +0000
Томе Велјановски испраќа пари за Македонска нација-12.07.1973-75-76г. http://mail.mn.mk/dosiea/14380-Tome-Veljanovski-ispraka-pari-za-Makedonska-nacija-12071973-75-76g http://mail.mn.mk/dosiea/14380-Tome-Veljanovski-ispraka-pari-za-Makedonska-nacija-12071973-75-76g Tome-Veljanovski-ispraka-pari-za-Makedonska-Nacija

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 28 Mar 2018 02:13:35 +0000
Список на иницијативен одбор ВМРО-ДПМНЕ, Берлин-1990 г. http://mail.mn.mk/dosiea/14360-Spisok-na-inicijativen-odbor-VMRO-DPMNE-Berlin-1990-g http://mail.mn.mk/dosiea/14360-Spisok-na-inicijativen-odbor-VMRO-DPMNE-Berlin-1990-g Spisok-na-inicijativen-odbor-formiranje-Zadgranicen-Komitet-na-Vmro-Dpmne-vo-Berlin

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 21 Mar 2018 11:56:20 +0000
Известување до сите задгранични секции на ВМРО-ДПМНЕ за усвојување и прогласување на првиот демократски Устав на македонската држава http://mail.mn.mk/dosiea/14306-Izvestuvanje-do-site-zadgranicni-sekcii-na-VMRO-DPMNE-za-usvojuvanje-i-proglasuvanje-na-prviot-demokratski-Ustav-na-makedonskata-drzava http://mail.mn.mk/dosiea/14306-Izvestuvanje-do-site-zadgranicni-sekcii-na-VMRO-DPMNE-za-usvojuvanje-i-proglasuvanje-na-prviot-demokratski-Ustav-na-makedonskata-drzava Драги сестри и браќа! Особено не радува тоа што можеме да Ве известиме дека на 17.11.1991 година Собранието на Република Македонија го усвои и прогласи првиот демократски Устав на македонската држава.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 14 Mar 2018 02:08:58 +0000
МЕМОРАНДУМ за приемот на Република Македонија во ООН http://mail.mn.mk/dosiea/14281-MEMORANDUM-za-priemot-na-Republika-Makedonija-vo-OON http://mail.mn.mk/dosiea/14281-MEMORANDUM-za-priemot-na-Republika-Makedonija-vo-OON Најенергично ја отфрламе нацрт-резолуцијата на Англија, Франција и Шпанија, Република Македонија да биде примена во членство на ООН со привремена употреба на името „Бивша Југословенска Република Македонија“.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 07 Mar 2018 02:10:28 +0000
До „ГЛАС“ на ВМРО-ДПМНЕ http://mail.mn.mk/dosiea/14256-Do-GLAS-na-VMRO-DPMNE http://mail.mn.mk/dosiea/14256-Do-GLAS-na-VMRO-DPMNE Купувањето на Печатачот кој беше неопходен за печатење на партиското гласило „ГЛАС“ го помогнаа...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 28 Feb 2018 02:41:28 +0000
Кој ја ништи Македонија http://mail.mn.mk/dosiea/14222-Koj-ja-nisti-Makedonija http://mail.mn.mk/dosiea/14222-Koj-ja-nisti-Makedonija Го објавуваме текстот од Задграничниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, како нивен одговор на шпекулациите и дезинформациите што се плетат околу ова...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 21 Feb 2018 02:57:04 +0000
Од доброволни прилози за ВМРО-ДПМНЕ http://mail.mn.mk/dosiea/14201-Od-dobrovolni-prilozi-za-VMRO-DPMNE http://mail.mn.mk/dosiea/14201-Od-dobrovolni-prilozi-za-VMRO-DPMNE dobrovolni-prilozi-1

dobrovolni-prilozi-2

dobrovolni-prilozi-3

dobrovolni-prilozi-4

dobrovolni-prilozi-5

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 14 Feb 2018 02:11:03 +0000