Досиеа и Архив Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. https://mn.mk/dosiea Fri, 14 Aug 2020 14:42:05 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Досие „Сина птица“ https://mn.mk/dosiea/4765-Dosie-Sina-ptica https://mn.mk/dosiea/4765-Dosie-Sina-ptica  

Mane-Dragan-001

Информација за текот и активностите превземени од МВР и АРМ во врска со одржаниот состанок со членовите на т.н. „Македонска национална гарда“ на 16.04.1992 година.

Превземете го досието во PDF формат

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Tue, 11 Aug 2020 23:00:00 +0000
ИК на ВМРО-ДПМНЕ го ополномоштува Маноил Јаковлевски за свој претставник во официјалните контакти https://mn.mk/dosiea/13918-IK-na-VMRO-DPMNE-go-opolnomostuva-Manoil-Jakovlevski-za-svoj-pretstavnik-vo-oficijalnite-kontakti https://mn.mk/dosiea/13918-IK-na-VMRO-DPMNE-go-opolnomostuva-Manoil-Jakovlevski-za-svoj-pretstavnik-vo-oficijalnite-kontakti Извршниот Комитет на ВМРО-ДПМНЕ (Република Македонија), има чест да го ополномошти г. Маноил Јаковлевски (роден на 1.02.1951 год. во Гостивар, Република Македонија, кој сега е постојан жител на Берлин, Германија на ул. „Кирферштандам“ 38) за свој претставник во официјалните контакти.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Tue, 04 Aug 2020 23:00:00 +0000
ИМЕТО „БУГАРИ“ КАКО ЕГЗОНИМ И НАВРЕДА https://mn.mk/dosiea/18724-IMETO-BUGARI-KAKO-EGZONIM-I-NAVREDA https://mn.mk/dosiea/18724-IMETO-BUGARI-KAKO-EGZONIM-I-NAVREDA 67516618 3402474709778395 8293110798037811200 o
 
Англичанецот сер Хенри Лејард, сведочи дека во 1842 година името „бугарин“ („вулгар“) се користи за ОМАЛОВАЖУВАЊЕ, СРАМ и ПРЕЗИР кон оние што не се Грци и не го говорат грчкиот јазик. 

]]> maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Tue, 28 Jul 2020 23:00:00 +0000 МАНИФЕСТ ДО МАКЕДОНСКИОТ НАРОД- Драган Богдановски https://mn.mk/dosiea/12880-MANIFEST-DO-MAKEDONSKIOT-NAROD--Dragan-Bogdanovski https://mn.mk/dosiea/12880-MANIFEST-DO-MAKEDONSKIOT-NAROD--Dragan-Bogdanovski Од историјата на народите знаеме, дека ниту еден народ на овој свет не станал вистински или целосно слободен се додека не си создал своја сопствена независна национална држава.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Tue, 21 Jul 2020 23:00:00 +0000
Припремање напад на амбасадата во источен Берлин https://mn.mk/dosiea/16382-Pripremanje-napad-na-ambasadata-vo-istocen-Berlin https://mn.mk/dosiea/16382-Pripremanje-napad-na-ambasadata-vo-istocen-Berlin Припремање напад на амбасадата во источен Берлин

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Tue, 14 Jul 2020 23:00:00 +0000
СО МАКЕДОНСКОТО СТОПАНСТВО РАКОВОДИ МАФИЈА https://mn.mk/dosiea/16730-SO-MAKEDONSKOTO-STOPANSTVO-RAKOVODI-MAFIJA https://mn.mk/dosiea/16730-SO-MAKEDONSKOTO-STOPANSTVO-RAKOVODI-MAFIJA 1-so makedonskoto stopanstvo rakovodi mafija

СО МАКЕДОНСКОТО СТОПАНСТВО РАКОВОДИ МАФИЈА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Tue, 07 Jul 2020 23:00:00 +0000
„Кој ви кажа дека јас сум Бугарин? Ние од ВМРО не сме Бугари! https://mn.mk/dosiea/18607-Koj-vi-kaza-deka-jas-sum-Bugarin-Nie-od-VMRO-ne-sme-Bugari https://mn.mk/dosiea/18607-Koj-vi-kaza-deka-jas-sum-Bugarin-Nie-od-VMRO-ne-sme-Bugari 1todor-panica„Кој ви кажа дека јас сум Бугарин? Ние од ВМРО не сме Бугари! Ние сме Македонци! Треба да знаете дека нè навредувате кога ни велите Бугари!“ - Тодор Паница

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Tue, 30 Jun 2020 23:00:00 +0000
ПРОГЛАС за формирање на ВМРО-ДПМНЕ-17.06.1990 година! https://mn.mk/dosiea/16740-PROGLAS-za-formiranje-na-VMRO-DPMNE-17061990-godina https://mn.mk/dosiea/16740-PROGLAS-za-formiranje-na-VMRO-DPMNE-17061990-godina vmro 2

ПРОГЛАС за формирање на ВМРО-ДПМНЕ-17.06.1990 година!

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Tue, 23 Jun 2020 23:00:00 +0000
ВМРО врска за Југославија https://mn.mk/dosiea/18538-VMRO-vrska-za-Jugoslavija https://mn.mk/dosiea/18538-VMRO-vrska-za-Jugoslavija 1eksp1

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Tue, 16 Jun 2020 23:00:00 +0000
Картата на Грција во 1844 год. https://mn.mk/dosiea/12387-Kartata-na-Grcija-vo-1844-god https://mn.mk/dosiea/12387-Kartata-na-Grcija-vo-1844-god grcija-karta

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Tue, 09 Jun 2020 23:00:00 +0000