Досиеа и Архив Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/dosiea Mon, 01 Jun 2020 20:00:46 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Граматика по Македонски јазик- 1956 г. Солун http://mn.mk/dosiea/18423-Gramatika-po-Makedonski-jazik--1956-g-Solun http://mn.mk/dosiea/18423-Gramatika-po-Makedonski-jazik--1956-g-Solun 1d1

Граматика по Македонски јазик- 1956 г. Солун

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Tue, 26 May 2020 23:00:00 +0000
Изјавуеме високо дека Грција нема никакво право на Егејска Македонија 1948 г. http://mn.mk/dosiea/18382-Izjavueme-visoko-deka-Grcija-nema-nikakvo-pravo-na-Egejska-Makedonija-1948-g http://mn.mk/dosiea/18382-Izjavueme-visoko-deka-Grcija-nema-nikakvo-pravo-na-Egejska-Makedonija-1948-g 51484500 2056405661079195 3247440827093352448 n

Изјавуеме високо дека Грција нема никакво право на Егејска Македонија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Tue, 19 May 2020 23:00:00 +0000
До Централниот Комитет на ВМРО-ДПМНЕ http://mn.mk/dosiea/16605-Do-Centralniot-Komitet-na-VMRO-DPMNE http://mn.mk/dosiea/16605-Do-Centralniot-Komitet-na-VMRO-DPMNE До Централниот Комитет на ВМРО-ДПМНЕ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Fri, 15 May 2020 00:00:00 +0000
Драган Богдановски емигрант во Осло http://mn.mk/dosiea/14127-Dragan-Bogdanovski-emigrant-vo-Oslo http://mn.mk/dosiea/14127-Dragan-Bogdanovski-emigrant-vo-Oslo dragan-bogdanovski-emigrant-co-oslo-1

dragan-bogdanovski-emigrant-co-oslo-2

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Tue, 12 May 2020 23:00:00 +0000
Драган Богдановски-Кога Бугарите зборуваа вистина http://mn.mk/dosiea/16970-Dragan-Bogdanovski-Koga-Bugarite-zboruvaa-vistina http://mn.mk/dosiea/16970-Dragan-Bogdanovski-Koga-Bugarite-zboruvaa-vistina 19990041 10214480634756814 402327852724185849 n

драган Богдановски-Кога Бугарите зборуваа вистина

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 29 Apr 2020 00:00:00 +0000
ПРВА МАКЕДОНСКА БАНКА?! http://mn.mk/dosiea/13596-PRVA-MAKEDONSKA-BANKA http://mn.mk/dosiea/13596-PRVA-MAKEDONSKA-BANKA Префрлувајќи и прегледувајќи ги документите во архивот на покојниот татко, Илија Ризов од Битола меѓу другите документи го пронашол и овој чек на македонска народна банка...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 22 Apr 2020 00:00:00 +0000
Глас на ВМРО-ДПМНЕ http://mn.mk/dosiea/12902-Glas-na-VMRO-DPMNE http://mn.mk/dosiea/12902-Glas-na-VMRO-DPMNE На завршеното собрание на Западноевропската унија одбрамбено воена организација на европските земји во чија работа Република Македонија учествуваше како посматрач...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 08 Apr 2020 00:00:00 +0000
Апел до сите Македонци http://mn.mk/dosiea/12006-Apel-do-site-Makedonci http://mn.mk/dosiea/12006-Apel-do-site-Makedonci Петиот конгрес на Д.О.О.М., кој што се одржа во Европа во летото оваа година, меѓу другото донесе одлука досегашното име движењето да го замени со Н.О.Ф.М. (Народен ослободителен фронт на Македонија).

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 01 Apr 2020 00:00:00 +0000
Апел од Берлин - 09.05.1991 Да се повлечат сите војници од ЈНА http://mn.mk/dosiea/18135-Apel-od-Berlin---09051991-Da-se-povlecat-site-vojnici-od-JNA http://mn.mk/dosiea/18135-Apel-od-Berlin---09051991-Da-se-povlecat-site-vojnici-od-JNA apel-od-berlin-09.05.1991

Апел од Берлин - 09.05.1991 Да се повлечат сите војници од ЈНА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 25 Mar 2020 00:00:00 +0000
Писмо испратено од Македонец иселеник во Бугарија http://mn.mk/dosiea/18110-Pismo-isprateno-od-Makedonec-iselenik-vo-Bugarija http://mn.mk/dosiea/18110-Pismo-isprateno-od-Makedonec-iselenik-vo-Bugarija 88986298 190475859055822 8907108666860109824 n

Писмо испратено од Македонец иселеник во Бугарија до претседателот на национален комитет од Македонската емиграција во Бугарија 1923.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 18 Mar 2020 00:00:00 +0000