Досиеа и Архив Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/dosiea Wed, 14 Apr 2021 17:24:52 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Обид да се урне туѓата мисла http://mn.mk/dosiea/1494-Obid-da-se-urne-tugata-misla http://mn.mk/dosiea/1494-Obid-da-se-urne-tugata-misla Искажаните протести значат изразена тенденција за вметнување на едноумното минато во сегашноста на македонскиот народ, и по можност, во неговата иднина, вели ВМРО-ДПМНЕ во своето обраќање до јавноста

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 14 Apr 2021 00:00:00 +0000
ВМРО-ДПМНЕ - Прослава во Зубовце http://mn.mk/dosiea/2105-VMRO-DPMNE---Proslava-vo-Zubovce http://mn.mk/dosiea/2105-VMRO-DPMNE---Proslava-vo-Zubovce 112zubovce

Ценети Господа!
Ве известуваме дека на ден 14.08.1991 год. општинската огранизација на ВМРО-ДПМНЕ од Гостивар слави годишнина од нејзиното формирање.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 07 Apr 2021 00:00:00 +0000
ПЛАН за водење на истрагата на Драган Богдановски во акцијата „Козјак“ http://mn.mk/dosiea/9898-PLAN-za-vodenje-na-istragata-na-Dragan-Bogdanovski-vo-akcijata-Kozjak http://mn.mk/dosiea/9898-PLAN-za-vodenje-na-istragata-na-Dragan-Bogdanovski-vo-akcijata-Kozjak Во истрагата на „Козјак“ ќе се оди на потполно расчистување на трите есенцијални прашања:

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 31 Mar 2021 00:00:00 +0000
За Маноил можам слободно да речам дека непријателски е расположен спрема СФРЈ http://mn.mk/dosiea/9540-Za-Manoil-mozam-slobodno-da-recam--deka-neprijatelski-e-raspolozen-sprema-SFRJ http://mn.mk/dosiea/9540-Za-Manoil-mozam-slobodno-da-recam--deka-neprijatelski-e-raspolozen-sprema-SFRJ За Манојил можам слободно да речам дека непријателски е расположен спрема СФР.Југославија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 24 Mar 2021 00:00:00 +0000
Извештај за финансиската работа на ЦЗК на ВМРО-ДПМНЕ Берлин, Германија http://mn.mk/dosiea/4840-Izvestaj-za-finansiskata-rabota-na-CZK-na-VMRO-DPMNE-Berlin-Germanija http://mn.mk/dosiea/4840-Izvestaj-za-finansiskata-rabota-na-CZK-na-VMRO-DPMNE-Berlin-Germanija Драги сестри и браќа, Македонки и Македонци, драги Делегати на десетиот Конгрес на ВМРО-ДПМНЕ, драги гости...

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 10 Mar 2021 00:00:00 +0000
МАНИФЕСТ ДО МАКЕДОНСКИОТ НАРОД- Драган Богдановски http://mn.mk/dosiea/12880-MANIFEST-DO-MAKEDONSKIOT-NAROD--Dragan-Bogdanovski http://mn.mk/dosiea/12880-MANIFEST-DO-MAKEDONSKIOT-NAROD--Dragan-Bogdanovski Од историјата на народите знаеме, дека ниту еден народ на овој свет не станал вистински или целосно слободен се додека не си создал своја сопствена независна национална држава.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 03 Mar 2021 00:00:00 +0000
ЧИЕ ИМЕ НОСИ ЕВРОПА? http://mn.mk/dosiea/19398-CIE-IME-NOSI-EVROPA http://mn.mk/dosiea/19398-CIE-IME-NOSI-EVROPA
151090
 
Се прашувам, чие име денес го носи континентот Европа?
 
]]> maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 03 Mar 2021 00:00:00 +0000 Гојко и Маноил Јаковлески - 28.03.1984 http://mn.mk/dosiea/4669-Gojko-i-Manoil-Jakovleski---28031984 http://mn.mk/dosiea/4669-Gojko-i-Manoil-Jakovleski---28031984 Raspolazemo informacijom da su proslog meseca Gojko Jakovleski i Denovski Stevo, iz okoline Prilepa, boravili u Parizu, ali nisu nam poznati razlozi tog boravka.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 24 Feb 2021 00:00:00 +0000
Душко Дојчиноски до Мане Јаковлески http://mn.mk/dosiea/3708-Dusko-Dojcinoski-do-Mane-Jakovleski http://mn.mk/dosiea/3708-Dusko-Dojcinoski-do-Mane-Jakovleski Здраво Мане, бев неколку дена во Софија да го платам адвокатот што работеше за регистрирање на „ТМО-ВМРО независна - Илинден“ Софија. Јас бев и на судот, кога се разгледуваа документите за регистрација.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 17 Feb 2021 00:00:00 +0000
ПРОГЛАС за формирање на ВМРО-ДПМНЕ-17.06.1990 година! http://mn.mk/dosiea/16740-PROGLAS-za-formiranje-na-VMRO-DPMNE-17061990-godina http://mn.mk/dosiea/16740-PROGLAS-za-formiranje-na-VMRO-DPMNE-17061990-godina vmro 2

ПРОГЛАС за формирање на ВМРО-ДПМНЕ-17.06.1990 година!

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 17 Feb 2021 00:00:00 +0000