Досиеа и Архив Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/dosiea Thu, 17 Jan 2019 09:20:33 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Контактот е направен на 3 август 1980 г, во Берово http://mn.mk/dosiea/15956-Kontaktot-e-napraven-na-3-avgust-1980-g-vo-Berovo http://mn.mk/dosiea/15956-Kontaktot-e-napraven-na-3-avgust-1980-g-vo-Berovo Контактот е направен на 3 август 1980 г, во Берово

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Досиеа Wed, 16 Jan 2019 02:00:00 +0000
Нови Удбашки закани-Драган Богдановски http://mn.mk/dosiea/15922-Novi-Udbaski-zakani-Dragan-Bogdanovski http://mn.mk/dosiea/15922-Novi-Udbaski-zakani-Dragan-Bogdanovski 1 1

1 1

1 2

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 09 Jan 2019 03:00:00 +0000
Меморандум до Европска Конференција http://mn.mk/dosiea/15896-Memorandum-do-Evropska-Konferencija http://mn.mk/dosiea/15896-Memorandum-do-Evropska-Konferencija 10897120 10206025459022705 6515646710749932467 n

1901582 10206025458902702 2580890338634865165 n

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 02 Jan 2019 03:00:00 +0000
Манастир Св. Прохор Пчињски, одржување на АСНОМ http://mn.mk/dosiea/15850-Manastir-Sv-Prohor-Pcinjski-odrzuvanje-na-ASNOM http://mn.mk/dosiea/15850-Manastir-Sv-Prohor-Pcinjski-odrzuvanje-na-ASNOM 2 август, 1944 - ИЛИНДЕН

Манастир Св. Прохор Пчињски, одржување на АСНОМ

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Досиеа Wed, 26 Dec 2018 03:00:00 +0000
На Тито помили му се Грците од Македонците http://mn.mk/dosiea/15809-Na-Tito-pomili-mu-se-Grcite-od-Makedoncite http://mn.mk/dosiea/15809-Na-Tito-pomili-mu-se-Grcite-od-Makedoncite mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Досиеа Wed, 19 Dec 2018 04:00:00 +0000 ПОВИК ДО МАКЕДОНЦИТЕ ВО ТУЃИНА-1975 http://mn.mk/dosiea/15739-POVIK-DO-MAKEDONCITE-VO-TUGINA-1975 http://mn.mk/dosiea/15739-POVIK-DO-MAKEDONCITE-VO-TUGINA-1975 mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Досиеа Thu, 06 Dec 2018 18:44:11 +0000 ПОВИК од Обласниот комитет на ВМРО (Обединета) http://mn.mk/dosiea/15691-POVIK-od-Oblasniot-komitet-na-VMRO-Obedineta http://mn.mk/dosiea/15691-POVIK-od-Oblasniot-komitet-na-VMRO-Obedineta Обласниот комитет на ВМРО (Обединета) во Бугарија издава повик до Македонците за борба против асимилацијата на македонскиот народ во трите дела на поделена Македонија

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 28 Nov 2018 02:30:06 +0000
Како е распарчувана Македонија-Континент 1994 г. http://mn.mk/dosiea/15659-Kako-e-rasparcuvana-Makedonija-Kontinent-1994-g http://mn.mk/dosiea/15659-Kako-e-rasparcuvana-Makedonija-Kontinent-1994-g Picture

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Досиеа Thu, 22 Nov 2018 20:15:43 +0000
Драган Богдановски, осуден на казна затвор во траење од 13 години http://mn.mk/dosiea/15622-Dragan-Bogdanovski-osuden-na-kazna-zatvor-vo-traenje-od-13-godini http://mn.mk/dosiea/15622-Dragan-Bogdanovski-osuden-na-kazna-zatvor-vo-traenje-od-13-godini Драган Богдановски, осуден е со пресудата на Окружниот суд во Скопје на казна затвор во траење од 13 години

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Thu, 15 Nov 2018 01:26:27 +0000
Националната свест - нашето најсилно оружје http://mn.mk/dosiea/15570-Nacionalnata-svest---naseto-najsilno-oruzje http://mn.mk/dosiea/15570-Nacionalnata-svest---naseto-najsilno-oruzje Свеста дека сме нешто свое автохтоно по род и по дух, израснато на македонскиот дел од балканскиот простор...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 07 Nov 2018 02:04:42 +0000