Фељтон Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mail.mn.mk/feljton Fri, 20 Apr 2018 05:08:21 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Александар Македонски (28) http://mail.mn.mk/feljton/14466-Aleksandar-Makedonski-28 http://mail.mn.mk/feljton/14466-Aleksandar-Makedonski-28 am28-1-180Кога Александар се укотви, го испрати Парменион со мал дел од војската да го најави заземањето на морските премини кои водат од Киликија кон Сирија, а тој тргна кон западната страна за да го избегне планинскиот предел Тракеја во Киликија, со цел да го покори и да го присвои морскиот брег се до Ликија и целосно да ја заштити својата заднина пред да се сретне со Големиот крал.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Фељтон Wed, 18 Apr 2018 01:00:00 +0000
Александар Македонски (27) http://mail.mn.mk/feljton/14439-Aleksandar-Makedonski-27 http://mail.mn.mk/feljton/14439-Aleksandar-Makedonski-27 am27-1-180Во првата година од војната Александар Македонски постигна големи успеси. Co победата на Граник цела Мала Азија до Сангар падна во рацете на Александар Македонски. Персиската флота немаше пристаниште на морскиот брег за да се укотви сé до Киликија. Немаше веќе персиска војска во Мала Азија и првата цел од панелинистичката програма брзо беше постигната: античките грчки градови во Мала Азија беа ослободени од персискиот јарем и припоени кон Коринтската лига.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Фељтон Wed, 11 Apr 2018 01:00:00 +0000
Александар Македонски (26) http://mail.mn.mk/feljton/14414-Aleksandar-Makedonski-26 http://mail.mn.mk/feljton/14414-Aleksandar-Makedonski-26 am26-1-180Историјата на Јонците покажува дека тие постојано го чувствуваа јаремот на туѓинецот како товар. Тие не се караа, туку ја почитуваа слободата како најголем благослов. Записот на Приен од третиот век ни дава благороден израз на оваа идеја кога вели: „Нема поголемо нешто за античкиот грчки човек од слободата".

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Фељтон Wed, 04 Apr 2018 01:02:00 +0000
Александар Македонски (25) http://mail.mn.mk/feljton/14379-Aleksandar-Makedonski-25 http://mail.mn.mk/feljton/14379-Aleksandar-Makedonski-25 am25-1-180Александар Македонски започна да го прогонува непријателот по целата линија, како и на неговиот татко така и неговата цел беше целосно уништување на непријателот. Им дојде зад грб на античките грчки наемници, кои беа сведоци на несфатливата тактика на персиските дворјани.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Фељтон Wed, 28 Mar 2018 01:00:00 +0000
Александар Македонски (24) http://mail.mn.mk/feljton/14349-Aleksandar-Makedonski-24 http://mail.mn.mk/feljton/14349-Aleksandar-Makedonski-24 am24-1-180Кога командниот брод на Александар Македонски премина на тројанскиот брег, во центарот на Дарданелите им принесе жртви на боговите на морето, Посејдон, Амфитрит и Нереид. Кога дојде блиску до брегот скокна сосе оклоп, го забоде копјето во песокливата плажа и извика дека ја добил Азија од боговите како „земја добиена со копје".

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Фељтон Wed, 21 Mar 2018 02:00:00 +0000
Александар Македонски (23) http://mail.mn.mk/feljton/14303-Aleksandar-Makedonski-23 http://mail.mn.mk/feljton/14303-Aleksandar-Makedonski-23 am23-1-180Блискоста со кралот, што ја дознавме од делото на Калистен, изискувала посебно внимание. Тој пренесува дека Александар Македонски сакал да мисли како античките Грци, но бидејќи гледиштето е мошне пристрасно, природно мора критички да се користат неговите изјави. Од друга страна, пак, официјалниот опис на дневните акции на Александар Македонски во кралскиот весник не беше наменет за пошироко публикување.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Фељтон Wed, 14 Mar 2018 02:00:00 +0000
Александар Македонски (22) http://mail.mn.mk/feljton/14280-Aleksandar-Makedonski-22 http://mail.mn.mk/feljton/14280-Aleksandar-Makedonski-22 am22-1-180Бидејќи беше обновен мирот во Античка Грција, по враќањето во Античка Македонија (октомври 335 година), Александар Македонски конечно можеше да се посвети на подготовките за азискиот поход. Но, тоа беше само принуден мир што преовлада во Елада. По здобиеното искуство од последните две години, никој не го увиде тоа толку јасно како Александар, па затоа донесе одлуки кои се однесуваа на подготовките на плановите за војување.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Фељтон Wed, 07 Mar 2018 02:00:00 +0000
Александар Македонски (21) http://mail.mn.mk/feljton/14255-Aleksandar-Makedonski-21 http://mail.mn.mk/feljton/14255-Aleksandar-Makedonski-21 am21-1-180Додека Александар Македонски беше во Античка Македонија, античките Грци беа мирни, иако непријателски расположените групи спрема него во градовите ја чувствуваа неговата хегемонија како тешко бреме. А кога Александар Македонски отиде на север и остана долго време во непознатите и далечни земји, од каде не доаѓаа никакви вести, античкиот грчки свет беше полн со немири и возбудувања.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Фељтон Wed, 28 Feb 2018 02:00:00 +0000
Александар Македонски (20) http://mail.mn.mk/feljton/14221-Aleksandar-Makedonski-20 http://mail.mn.mk/feljton/14221-Aleksandar-Makedonski-20 am20-1-180Откако Александар Македонски беше признат за хегемон на Лигата додека е жив, се состана стариот Совет, како што порано беше случај со татко му, и го назначи за генерал со неограничена моќ за напад и одмазда против Персија. Може да се претпостави дека резултатот од Конгресот остави многу поинаков впечаток кај Александар, отколку кај неговиот татко.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Фељтон Wed, 21 Feb 2018 02:00:00 +0000
Александар Македонски (19) http://mail.mn.mk/feljton/14185-Aleksandar-Makedonski-19 http://mail.mn.mk/feljton/14185-Aleksandar-Makedonski-19 am19-1-180Наспроти големото возбудување што беше предизвикано од убиството на Филип Македонски сред огромното движење на масите во текот на величествената свадбена веселба во Егеј, сменувањето на монархот беше извршено на мирен начин. Верниот Антипатер, се раскажува, помогнал во смирувањето на луѓето, потенцирајќи ги големите квалитети на Александар Македонски.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Фељтон Wed, 14 Feb 2018 02:00:00 +0000