Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/iselenici-region Mon, 22 Apr 2019 00:20:40 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk МИТРОПОЛИТОТ КИРИЛ – ПРВИОТ АРХИЕРЕЈ ВО МАКЕДОНСКОТО ИСЕЛЕНИШТВО (22) http://mn.mk/iselenici-region/16396-MITROPOLITOT-KIRIL-–-PRVIOT-ARHIEREJ-VO--MAKEDONSKOTO-ISELENISTVO-22 http://mn.mk/iselenici-region/16396-MITROPOLITOT-KIRIL-–-PRVIOT-ARHIEREJ-VO--MAKEDONSKOTO-ISELENISTVO-22 mnbv1

ОСВЕТУВАЊЕ НА ЦРКВИТЕ  „РАЃАЊЕ НА СВ. БОГОРОДИЦА“ ВО ДЕТРОИТ И „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО БАФАЛО

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 +0000
СТИВ ПЉАКАС И НЕГОВАТА ПОСВЕТЕНОСТ НА МАКЕДОНИЈА (26) http://mn.mk/iselenici-region/16397-STIV-PLjAKAS-I-NEGOVATA-POSVETENOST-NA--MAKEDONIJA-26 http://mn.mk/iselenici-region/16397-STIV-PLjAKAS-I-NEGOVATA-POSVETENOST-NA--MAKEDONIJA-26 zxc1

СЕЛОТО ЖЕЛЕВО,КОСТУРСКО – РОДНОТО МЕСТО НА ЛИЛИ ПЉАКАС 

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 +0000
„ПОСЛЕДНИОТ МАКЕДОНЕЦ“ од ДУШАН РИСТЕВСКИ http://mn.mk/iselenici-region/16368-POSLEDNIOT-MAKEDONEC-od-DUSAN-RISTEVSKI http://mn.mk/iselenici-region/16368-POSLEDNIOT-MAKEDONEC-od-DUSAN-RISTEVSKI koricaНова книга: „ПОСЛЕДНИОТ МАКЕДОНЕЦ“ од ДУШАН РИСТЕВСКИ

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 10 Apr 2019 00:36:23 +0000
МИТРОПОЛИТОТ КИРИЛ – ПРВИОТ АРХИЕРЕЈ ВО МАКЕДОНСКОТО ИСЕЛЕНИШТВО (21) http://mn.mk/iselenici-region/16362-MITROPOLITOT-KIRIL-–-PRVIOT-ARHIEREJ-VO--MAKEDONSKOTO-ISELENISTVO-21 http://mn.mk/iselenici-region/16362-MITROPOLITOT-KIRIL-–-PRVIOT-ARHIEREJ-VO--MAKEDONSKOTO-ISELENISTVO-21 MITR12

ОСВЕТУВАЊЕ НА ЦРКВИТЕ  „СВ. ЃОРЃИ“ ВО СИРАКЈУЗ „СВ. ДИМИТРИЈА“ ВО РОЧЕСТЕР И „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО ПАСАИК

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 +0000
СТИВ ПЉАКАС И НЕГОВАТА ПОСВЕТЕНОСТ НА МАКЕДОНИЈА (25) http://mn.mk/iselenici-region/16363-STIV-PLjAKAS-I-NEGOVATA-POSVETENOST-NA--MAKEDONIJA-25 http://mn.mk/iselenici-region/16363-STIV-PLjAKAS-I-NEGOVATA-POSVETENOST-NA--MAKEDONIJA-25 STIV111

ОД ЗЕЛЕНИЧЕ ДО КОСТУР И ПРЕКУ Д’МБЕНИ ДО ЖЕЛЕВО 

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 +0000
ОМД: Електронското гласање е единствена прифатлива промена во начинот на гласање на дијаспората http://mn.mk/iselenici-region/16330-OMD-Elektronskoto-glasanje-e-edinstvena-prifatliva-promena-vo-nacinot-na-glasanje-na-dijasporata http://mn.mk/iselenici-region/16330-OMD-Elektronskoto-glasanje-e-edinstvena-prifatliva-promena-vo-nacinot-na-glasanje-na-dijasporata omd

ОМД: Електронското гласање е единствена прифатлива промена во начинот на гласање на дијаспората

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0000
МИТРОПОЛИТОТ КИРИЛ – ПРВИОТ АРХИЕРЕЈ ВО МАКЕДОНСКОТО ИСЕЛЕНИШТВО (20) http://mn.mk/iselenici-region/16336-MITROPOLITOT-KIRIL-–-PRVIOT-ARHIEREJ-VO--MAKEDONSKOTO-ISELENISTVO-20 http://mn.mk/iselenici-region/16336-MITROPOLITOT-KIRIL-–-PRVIOT-ARHIEREJ-VO--MAKEDONSKOTO-ISELENISTVO-20 bgt1

ОСВЕТУВАЊЕ НА ПРВИТЕ МПЦ „СВЕТИ ПЕТАР И ПАВЛЕ“ ВО ГЕРИ И „СВЕТА БОГОРОДИЦА“ ВО КОЛУМБОС

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0000
СТИВ ПЉАКАС И НЕГОВАТА ПОСВЕТЕНОСТ НА МАКЕДОНИЈА (24) http://mn.mk/iselenici-region/16337-STIV-PLjAKAS-I-NEGOVATA-POSVETENOST-NA--MAKEDONIJA-24 http://mn.mk/iselenici-region/16337-STIV-PLjAKAS-I-NEGOVATA-POSVETENOST-NA--MAKEDONIJA-24 gbt

ЗЕЛЕНИЧЕ, ЛЕРИНСКО – РОДНОТО МЕСТО НА СТИВ ПЉАКАС (II ДЕЛ)

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0000
ОМД: Пописот е многу повеќе од обид за етничка доминација http://mn.mk/iselenici-region/16319-OMD-Popisot-e-mnogu-poveke-od-obid-za-etnicka-dominacija http://mn.mk/iselenici-region/16319-OMD-Popisot-e-mnogu-poveke-od-obid-za-etnicka-dominacija omdОМД: Пописот е многу повеќе од обид за етничка доминација 

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 27 Mar 2019 07:29:21 +0000
ПРЕМИЕРНО ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОТ „РУГАЊЕ СО ХРИСТОС“ ВО ТОРОНТО http://mn.mk/iselenici-region/16303-PREMIERNO-PRIKAZUVANjE-NA-FILMOT-RUGANjE-SO-HRISTOS-VO-TORONTO http://mn.mk/iselenici-region/16303-PREMIERNO-PRIKAZUVANjE-NA-FILMOT-RUGANjE-SO-HRISTOS-VO-TORONTO 161

ПРЕМИЕРНО ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОТ „РУГАЊЕ СО ХРИСТОС“ ВО ТОРОНТО

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 27 Mar 2019 00:00:00 +0000