Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/iselenici-region Fri, 22 Nov 2019 16:30:44 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk ПОЧИНА ПАТРИОТОТ СЕРГИЈА СЕКУЛОСКИ http://mn.mk/iselenici-region/17495-POCINA-PATRIOTOT-SERGIJA-SEKULOSKI http://mn.mk/iselenici-region/17495-POCINA-PATRIOTOT-SERGIJA-SEKULOSKI sergijas1

По подолго боледување на 15.11.2019 година прекрати да чука благородното срце на нашиот сонародник Сергија Секулоски, кој е роден е на 7.10.1933 година во село Волино, Охридско, Македонија, а се доселил во Грингила, Австралија на 17.9.1966 година.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 20 Nov 2019 00:00:00 +0000
РАДА ВИДИНОВСКА ОД ТОРОНТО И НЕЈЗИНАТА ПОСВЕТЕНОСТ НА ПОЕЗИЈАТА (3) http://mn.mk/iselenici-region/17496-RADA-VIDINOVSKA-OD-TORONTO-I-NEJZINATA--POSVETENOST-NA-POEZIJATA-3- http://mn.mk/iselenici-region/17496-RADA-VIDINOVSKA-OD-TORONTO-I-NEJZINATA--POSVETENOST-NA-POEZIJATA-3- zivoj1

ОБРАЗОВНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ПРОЦЕСИ ВО СЕЛОТО ЖИВОЈНО

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 20 Nov 2019 00:00:00 +0000
ИСЕЛЕНИЧКАТА ФОНДАЦИЈА „АТАНАС БЛИЗНАКОВ“ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ (6) http://mn.mk/iselenici-region/17497-ISELENICKATA-FONDACIJA-ATANAS-BLIZNAKOV-NA-UNIVERZITETOT-SV-KIRIL-I-METODIJ-VO-SKOPJE-6 http://mn.mk/iselenici-region/17497-ISELENICKATA-FONDACIJA-ATANAS-BLIZNAKOV-NA-UNIVERZITETOT-SV-KIRIL-I-METODIJ-VO-SKOPJE-6 A11

ДЕЛ ОД ПРАВИЛАТА НА ФОНДАЦИЈАТА „АТАНАС БЛИЗНАКОВ”

“Да  живееш, значи да се бориш-

робот за слобода, а слободниот

за совршенство”

Јане Сандански

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 20 Nov 2019 00:00:00 +0000
ИСЕЛЕНИЧКАТА ФОНДАЦИЈА „АТАНАС БЛИЗНАКОВ“ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ (5) http://mn.mk/iselenici-region/17469-ISELENICKATA-FONDACIJA-ATANAS-BLIZNAKOV-NA-UNIVERZITETOT-SV-KIRIL-I-METODIJ-VO-SKOPJE-5 http://mn.mk/iselenici-region/17469-ISELENICKATA-FONDACIJA-ATANAS-BLIZNAKOV-NA-UNIVERZITETOT-SV-KIRIL-I-METODIJ-VO-SKOPJE-5 isfond1

ИЗЛАГАЊА НА АТАНАС БЛИЗНАКОВ И ЖИВКО ВАСИЛЕВСКИ

Америка беше твојот завет

животот, тој суров меч

тебе таму те прати

но родината пак те врати

за на век

Васил Грежлов

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 13 Nov 2019 11:00:54 +0000
РАДА ВИДИНОВСКА ОД ТОРОНТО И НЕЈЗИНАТА ПОСВЕТЕНОСТ НА ПОЕЗИЈАТА (2) http://mn.mk/iselenici-region/17468-RADA-VIDINOVSKA-OD-TORONTO-I-NEJZINATA--POSVETENOST-NA-POEZIJATA-2 http://mn.mk/iselenici-region/17468-RADA-VIDINOVSKA-OD-TORONTO-I-NEJZINATA--POSVETENOST-NA-POEZIJATA-2 radav1

ДЕЛ ОД ИСТОРИСКИОТ РАЗВОЈ НА ЖИВОЈНО

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 13 Nov 2019 10:46:07 +0000
Промоција на делата „Александар Македонски“ и „Македонците во светот“ во Кембриџ http://mn.mk/iselenici-region/17466-Promocija-na-delata-Aleksandar-Makedonski-i-Makedoncite-vo-svetot-vo-Kembridz http://mn.mk/iselenici-region/17466-Promocija-na-delata-Aleksandar-Makedonski-i-Makedoncite-vo-svetot-vo-Kembridz promo1

На 10 ноември 2019 години во салата на МПЦ „Света Богородица“ во Кембриџ, Онтарио се одржа промоција на публикациите „Александар III Македонски“, дело на Славе Катин и Георги Бранов и „Macedonians in the World“ (Македонците во светот, чиј автор е Славе Катин.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 13 Nov 2019 10:11:23 +0000
БАБА БЕГАЛКА http://mn.mk/iselenici-region/17465-BABA-BEGALKA- http://mn.mk/iselenici-region/17465-BABA-BEGALKA- baba begalka 4

Во Сиднеј премиера на театарска продукција БАБА БЕГАЛКА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 13 Nov 2019 09:54:31 +0000
РАДА ВИДИНОВСКА ОД ТОРОНТО И НЕЈЗИНАТА ПОСВЕТЕНОСТ НА ПОЕЗИЈАТА (1) http://mn.mk/iselenici-region/17433-RADA-VIDINOVSKA-OD-TORONTO-I-NEJZINATA--POSVETENOST-NA-POEZIJATA-1 http://mn.mk/iselenici-region/17433-RADA-VIDINOVSKA-OD-TORONTO-I-NEJZINATA--POSVETENOST-NA-POEZIJATA-1 zivojno1

ОД БИТОЛА ДО ЖИВОЈНО И НАЗАД

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0000
ИСЕЛЕНИЧКАТА ФОНДАЦИЈА „АТАНАС БЛИЗНАКОВ“ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ (4) http://mn.mk/iselenici-region/17434-ISELENICKATA-FONDACIJA-ATANAS-BLIZNAKOV-NA-UNIVERZITETOT-SV-KIRIL-I-METODIJ-VO-SKOPJE-4 http://mn.mk/iselenici-region/17434-ISELENICKATA-FONDACIJA-ATANAS-BLIZNAKOV-NA-UNIVERZITETOT-SV-KIRIL-I-METODIJ-VO-SKOPJE-4 atanasb1

ФОРМИРАЊЕТО НА ФОНДАЦИЈАТА „АТАНАС БЛИЗНАКОВ”

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0000
КОРЕНИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ВИДИНОВСКИ ОД КАНАДА (18) http://mn.mk/iselenici-region/17415-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-18 http://mn.mk/iselenici-region/17415-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-18 vidinov1

КОРЕНИТЕ НА ВИДИНОВСКИ СЕ ПРОТЕГААТ ОД НИВИЦИ, ПРЕСПАНСКО ДО КРСТОАР, БИТОЛСКО

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 30 Oct 2019 10:52:39 +0000