Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/iselenici-region Tue, 23 Jul 2019 09:25:48 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk 31 годинишно постoење на Фондацијата „Петар Стаматов“ (6) http://mn.mk/iselenici-region/16931-31-godinisno-postoenje-na-Fondacijata-Petar-Stamatov--6 http://mn.mk/iselenici-region/16931-31-godinisno-postoenje-na-Fondacijata-Petar-Stamatov--6 petar1

МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ – САД

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 17 Jul 2019 00:00:00 +0000
КОРЕНИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ВИДИНОВСКИ ОД КАНАДА (3) http://mn.mk/iselenici-region/16932-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-3 http://mn.mk/iselenici-region/16932-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-3 rada1

ЖИВОТНАТА ПРИКАЗНА  ЗА РАДА КРСТЕВСКА - ВИДИНОВСКА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 17 Jul 2019 00:00:00 +0000
42 години од формирањето на Фондацијата „Атанас Близнаков” (5) http://mn.mk/iselenici-region/16885-42-godini-od-formiranjeto-na-Fondacijata-Atanas-Bliznakov-5 http://mn.mk/iselenici-region/16885-42-godini-od-formiranjeto-na-Fondacijata-Atanas-Bliznakov-5 atanas1atanas2

„МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“ – САД

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0000
КОРЕНИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ВИДИНОВСКИ ОД КАНАДА (2) http://mn.mk/iselenici-region/16886-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-2 http://mn.mk/iselenici-region/16886-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-2 vidik1

ЖИВОТНАТА ПТИКАЗНА  НА СЕМЕЈСТВОТО ВИДИНОВСКИ (ДЕЛ II)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0000
КОРЕНИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ВИДИНОВСКИ ОД КАНАДА (1) http://mn.mk/iselenici-region/16837-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-1 http://mn.mk/iselenici-region/16837-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-1 vidin1

ЖИВОТНАТА ПТИКАЗНА  НА СЕМЕЈСТВОТО ВИДИНОВСКИ (ДЕЛ I) 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 03 Jul 2019 00:00:00 +0000
Д-р Мајк Зафировски – научник и претседател на „Македонија 2025“ (4) http://mn.mk/iselenici-region/16838-D-r-Majk-Zafirovski-–-naucnik-i-pretsedatel-na-Makedonija-2025-4 http://mn.mk/iselenici-region/16838-D-r-Majk-Zafirovski-–-naucnik-i-pretsedatel-na-Makedonija-2025-4 majk1

„МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“ – САД

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 03 Jul 2019 00:00:00 +0000
МАКЕДОНСКАТА ДИЈАСПОРА - СТОЛБ ЗА ИДНИНАТА НА МАКЕДОНИЈА http://mn.mk/iselenici-region/16839-MAKEDONSKATA-DIJASPORA---STOLB-ZA-IDNINATA-NA-MAKEDONIJA http://mn.mk/iselenici-region/16839-MAKEDONSKATA-DIJASPORA---STOLB-ZA-IDNINATA-NA-MAKEDONIJA MD

Предавничката влада на психопатот Заев и неговите заевци кои се со ниска интелигенција продолжуваат да ја омаловажуваат Дијаспората. Се поставуваат советници за тоа како да се продаде се` што е свето во македонската историја: Александар, Самоил, Кирил и Методиј, Илинден па еве сега и Гоце Делчев. Зошто не се назначат советници од Дијаспората?

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 03 Jul 2019 00:00:00 +0000
Методија (Мето) Колоски и „Обединетата македонска дијаспора” (3) http://mn.mk/iselenici-region/16798-Metodija-Meto-Koloski-i-Obedinetata-makedonska-dijaspora-3 http://mn.mk/iselenici-region/16798-Metodija-Meto-Koloski-i-Obedinetata-makedonska-dijaspora-3 UMD4

„МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“ – САД 

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0000
МИТРОПОЛИТОТ КИРИЛ И НЕГОВАТА ДУХОВНО-НАЦИОНАЛНА И ЦРКОВНА МИСИЈА ВО ТАТКОВИНАТА (32) http://mn.mk/iselenici-region/16794-MITROPOLITOT-KIRIL-I-NEGOVATA-DUHOVNO-NACIONALNA-I-CRKOVNA-MISIJA-VO-TATKOVINATA--32 http://mn.mk/iselenici-region/16794-MITROPOLITOT-KIRIL-I-NEGOVATA-DUHOVNO-NACIONALNA-I-CRKOVNA-MISIJA-VO-TATKOVINATA--32 kirko1

ОСВЕТЕНИ ЦРКВИ И ДРУГИ АКТИВНОСТИ ВО ПОЛОШКО-КУМАНОВСКАТА ЕПАРХИЈА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0000
„ГУЛАБИЦА НЕДОФАТНА“ ОД МАРИЈА АЛЕКСАНДРОВА http://mn.mk/iselenici-region/16796-GULABICA-NEDOFATNA-OD-MARIJA-ALEKSANDROVA- http://mn.mk/iselenici-region/16796-GULABICA-NEDOFATNA-OD-MARIJA-ALEKSANDROVA- gulab1

Во издание на Литературното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, деновиве од печат излезе книгата поезија „Гулабица недофатна“ од поетесата и уметник Марија Александрова од Сиднеј.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0000