Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/iselenici-region Fri, 20 Apr 2018 05:06:23 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk ВИСТИНАТА ЗА СОЗДАВАЊЕТО НА ГРЧКАТА ДРЖАВА http://mn.mk/iselenici-region/14463-VISTINATA-ZA-SOZDAVANjETO-NA-GRCKATA-DRZAVA http://mn.mk/iselenici-region/14463-VISTINATA-ZA-SOZDAVANjETO-NA-GRCKATA-DRZAVA sotir-grozdanovski-180Неодамна на интернетската мрежа изненадно се појави видео документ за создавањето на современата грчка држава, како резултат на Револуцијата од 1821 година.  Изненадувањето беше угодно за Македонците,  но шокантно  за погрешно информираната грчка јавност.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 18 Apr 2018 01:41:22 +0000
ВИСТИНСКИ АМБАСАДОР НА ПИШАНИОТ ЗБОР МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И ГЕРМАНИЈА http://mn.mk/iselenici-region/14465-VISTINSKI-AMBASADOR-NA-PISANIOT-ZBOR-MEGU-MAKEDONIJA-I-GERMANIJA http://mn.mk/iselenici-region/14465-VISTINSKI-AMBASADOR-NA-PISANIOT-ZBOR-MEGU-MAKEDONIJA-I-GERMANIJA savo-kostadinovski-kniga-180По повод 25 години активно членство и соработка, Сојузот на германски писатели му ја доделуваа оваа ПОЧЕСНА ПОВЕЛБА на писателот Саво Костадиновски, во знак на благодарност и признание за досегашната меѓусебна соработка.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 18 Apr 2018 01:07:14 +0000
Атанас Близнаков – најголемиот донатор од македонското иселеништво (6) http://mn.mk/iselenici-region/14462-Atanas-Bliznakov-–-najgolemiot-donator-od-makedonskoto-iselenistvo-6 http://mn.mk/iselenici-region/14462-Atanas-Bliznakov-–-najgolemiot-donator-od-makedonskoto-iselenistvo-6 ab6-1-180Атанас Иван Близнаков е роден на 15 декември 1901 година во селото Д’мбени, Костурско. Според кажувањата на мајка му, тој бил запишан од селскиот поп во црковните книги на денот на крштевањето што го извршиле во средината на февруари 1902 година во црквата ,,Св. Никола”. За жал, за ова се уништени сите податоци и нема никакви траги од црковните книги.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 18 Apr 2018 01:00:00 +0000
Македонскиот клуб „Илинден 1903“ од Хамбург (31) http://mn.mk/iselenici-region/14464-Makedonskiot-klub-Ilinden-1903-od-Hamburg-31 http://mn.mk/iselenici-region/14464-Makedonskiot-klub-Ilinden-1903-od-Hamburg-31 ilinden31-1-180

Хамбург е една од поголемите метрополи во Германија, а и во Северна Европа.Тоа е град кој има значајно историско минато и сегашност за германскиот народ и град пристаниште со статус на сојузна покраина на Германија, оддалечен стотина километри од Лабинската утока, преку која е поврзан со Северното Море.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 18 Apr 2018 01:00:00 +0000
Семакедонски протест за одбрана на името на државата и идентитетот на нацијата во Виена http://mn.mk/iselenici-region/14451-Semakedonski-protest-za-odbrana-na-imeto-na-drzavata-i-identitetot-na-nacijata-vo-Viena http://mn.mk/iselenici-region/14451-Semakedonski-protest-za-odbrana-na-imeto-na-drzavata-i-identitetot-na-nacijata-vo-Viena semakedonski-protest-18Загрижени за политичката криза во Македонија, Ние, австриските државјани со македонско потекло и Македонците на работа во Австрија, се собравме на мирен протест во Виена, јасно и гласно да кажеме СТОП на демонтажата на државноста и унитарноста на Македонија!

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 11 Apr 2018 01:23:23 +0000
Јубилеј: 40 години од постоењето на Литературното друштво „Григор Прличев“ http://mn.mk/iselenici-region/14450-Jubilej-40-godini-od-postoenjeto-na-Literaturnoto-drustvo-Grigor-Prlicev http://mn.mk/iselenici-region/14450-Jubilej-40-godini-od-postoenjeto-na-Literaturnoto-drustvo-Grigor-Prlicev prlicev-jubilej-180На 31 март се навршија 40 години од постоењето на Македонското литературно друштво „Григор Прличев“ кое од самиот почеток покажа дека е главен фактор за промовирање на македонскиот јазик, литература, култура и нација во Австралија и кое завзеде водечка улога во разбудување свеста на Македонците дека само со почитување на својот јазик и културна позадина ќе можеме да опстоиме како нација не само во Австралија туку и во самата Македонија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 11 Apr 2018 01:20:17 +0000
Информативни гласила со името „Илинден“ во Европа (30) http://mn.mk/iselenici-region/14449-Informativni-glasila-so-imeto-Ilinden-vo-Evropa-30 http://mn.mk/iselenici-region/14449-Informativni-glasila-so-imeto-Ilinden-vo-Evropa-30 ilinden30-1-180

Во историјата на Македонците во Европа, денешна Европска Унија е запишано дека  иселувањето на емигрантите од логорите во Грција, Италија и Австрија започнало 1951 години, главно, во Австралија, Нов Зеланд и Јужна Америка (Бразил и Аргентина), од 1957 година во Белгија, 1958 и 1961/62 во скандинавските земји, а во седумдесеттите години се засилил бранот на Македонци на тогашна привремена работа и престој во Европа.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 11 Apr 2018 01:02:00 +0000
Атанас Близнаков – најголемиот донатор од македонското иселеништво (5) http://mn.mk/iselenici-region/14448-Atanas-Bliznakov-–-najgolemiot-donator-od-makedonskoto-iselenistvo-5 http://mn.mk/iselenici-region/14448-Atanas-Bliznakov-–-najgolemiot-donator-od-makedonskoto-iselenistvo-5 atanas-bliznakov-5-1-180Во долгите и интересни разговори што авторот на овие редови, Славе Катин ги водеше со Атанас Иван Близнаков се дозна дека тој произлегува од видната фамилија Близнакови од Д’мбени. Фамилијата на Близнакови се смета за една од најстарите во Д’мбени, а корените на оваа фамилија одат некаде до втората половина на XVI век, кога Близнакови се доселиле во Д’мбени од селото Сајново – Костурско. Според кажувањата на Атанас сите негови предци го носеле презимето Близнакови и немале никакво друго презиме или прекар.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 11 Apr 2018 01:01:00 +0000
Македонски асоцијации со името „Илинден“ во САД (29) http://mn.mk/iselenici-region/14413-Makedonski-asocijacii-so-imeto-Ilinden-vo-SAD-29 http://mn.mk/iselenici-region/14413-Makedonski-asocijacii-so-imeto-Ilinden-vo-SAD-29 ilinden29-1-180

Во изминатиот период кај македонските иселеници во САД се постигнати видни резултати во духовниот и културно-просветниот живот. Создадени се бројни македонски друштва, организации, спортски клубови и други форми на дејствување, во кои масовно се собираат македонските иселеници. Едно од тие е, секако друштвото „Илинден“

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 04 Apr 2018 01:01:00 +0000
Атанас Близнаков – најголемиот донатор од македонското иселеништво (4) http://mn.mk/iselenici-region/14412-Atanas-Bliznakov-–-najgolemiot-donator-od-makedonskoto-iselenistvo-4 http://mn.mk/iselenici-region/14412-Atanas-Bliznakov-–-najgolemiot-donator-od-makedonskoto-iselenistvo-4 atanas-bliznakov-4-1-180Селото Д’мбени до Граѓанската војна во Грција било чисто македонска населба. Така, К’нчев го споменува со 1.650 жители, а Милоевиќ со 350 македонски куќи.  Тоа во 1913 година се водело со 1.207 жители, во 1920 година со 944 жители, во 1928 година со 866, а во 1940 година во селото живееле 749 жители.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 04 Apr 2018 01:00:00 +0000