Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Wed, 14 Apr 2021 17:00:33 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Картичка од германски воен логор испратена од Македонец и адресирана до Круево - МАКЕДОНИЈА, иако во 1942 Македонија била под окупација на Бугарија http://mn.mk/istorija/11622-Karticka-od-germanski-voen-logor-ispratena-od-Makedonec-i-adresirana-do-Kruevo---MAKEDONIJA-iako-vo-1942-Makedonija-bila-pod-okupacija-na-Bugarija http://mn.mk/istorija/11622-Karticka-od-germanski-voen-logor-ispratena-od-Makedonec-i-adresirana-do-Kruevo---MAKEDONIJA-iako-vo-1942-Makedonija-bila-pod-okupacija-na-Bugarija karticka-krusevo

Картичка од германски воен логор испратена од Македонец и адресирана до Крушево - МАКЕДОНИЈА, иако во 1942 година Македонија била под окупација на Бугарија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 14 Apr 2021 00:00:00 +0000
„Се Арчиме за Македонија“ - Павел Шатев 1882 -1951 http://mn.mk/istorija/11740-Se-Arcime-za-Makedonija---Pavel-Satev-1882--1951 http://mn.mk/istorija/11740-Se-Arcime-za-Makedonija---Pavel-Satev-1882--1951 pavel-satev-180„Се борам против меѓународниот и бугарскиот фашизам. Мојата глава ја бараше Турција, српските шовинисти, сега ја барате и вие. Многу години живеев по затвори. Ги познавам речиси сите затвори на Турската Империја, ама не само во таа земја, туку и во Мала Азија и во северна Африка. Зошто? Затоа што многу го сакам мојот народ и сакам и тој да живее човечки и да може да се развива. Ние на Балканот можеме да се спасиме од непријателот и да не ги плаќаме сметките за неговата меѓународна политика единствено ако на Советскиот Сојуз братски му подадеме рака. Тоа е причината зошто јас се борам, а вие ми судите“,Шатев.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 14 Apr 2021 00:00:00 +0000
Турската архива е јасна: Македонија никогаш не била Грчка http://mn.mk/istorija/19602-Turskata-arhiva-e-jasna-Makedonija-nikogas-ne-bila-Grcka http://mn.mk/istorija/19602-Turskata-arhiva-e-jasna-Makedonija-nikogas-ne-bila-Grcka 1212

Турската архива е јасна: Македонија никогаш не била Грчка

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 14 Apr 2021 00:00:00 +0000
Го подготвувале народот за идната Голема Македонија http://mn.mk/istorija/11435-Go-podgotvuvale-narodot-za-idnata-Golema-Makedonija http://mn.mk/istorija/11435-Go-podgotvuvale-narodot-za-idnata-Golema-Makedonija loza-spisanie-180Оваа Дружина припаѓа кон денешниот преовладувачки словенски елемент, дека името на тој елемент му е Македонци, дека Македонија е нивната татковина и дека таа е одделна словенска држава, чие минато е покриено со блесок, особено во времето на Филип и Александар Велики, но во времето на нивните наследници опаднало… Младата дружина под превезот на книжевноста нема за цел реализација и пропаганда на некаков фантастичен фонетски правопис, туку тенденции и цели, кои се куриозни, жални, возмутувачки, срамни и опасни…

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 07 Apr 2021 00:00:00 +0000
Последните три желби на Александар Македонски http://mn.mk/istorija/11437-Poslednite-tri-zelbi-na-Aleksandar-Makedonski http://mn.mk/istorija/11437-Poslednite-tri-zelbi-na-Aleksandar-Makedonski aleksandar23-180Кога почувствувал дека е на прагот на смрта, Александар Македонски ги повикал своите генерали и им ги соопштил своите последни три желби:

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 07 Apr 2021 00:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (1) http://mn.mk/istorija/16392-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-1 http://mn.mk/istorija/16392-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-1 makedonija moj kopnez

Македонија, мојот копнеж – Маноил Мане Јаковлевски (1)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 07 Apr 2021 00:00:00 +0000
Слободата и независноста на Македонија, ќе се осигури од наша страна http://mn.mk/istorija/8819-Slobodata-i-nezavisnosta-na-Makedonija-ke-se-osiguri-od-nasa-strana http://mn.mk/istorija/8819-Slobodata-i-nezavisnosta-na-Makedonija-ke-se-osiguri-od-nasa-strana todorov-kolisevski-240Ние сметаме дека има услови кои вие може потполно да ги примите и кои навистина создаваат можност за заедничко дејство, без било какво мешање во македонските работи. Најдобра гаранција за исполнување на тие наши обврски е Отечествениот фронт, и особено, се разбира, нашата Партија. Ние добро знаеме дека чистењето на старите, фашистички елементи од државниот апарат, и особено, меѓу офицерскиот кадар, не е завршено. Меѓутоа, ние, нашата Партија, имаме сериозна намера до крај да го завршиме искоренувањето на фашизмот кај нас. Слободата и независноста на Македонија според тоа, ќе се осигури од наша страна. Затоа, сега треба да ги насочиме нашите заеднички напори против главниот непријател - Германците и да иж укажеме максимална поддршка на Црвената армија, одлучно отфрлајќи ги сите остатоци од недовербата која до вчера беше потполно оправдана, но денес, во условите на но-вата власт, може само да пречи.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 31 Mar 2021 00:00:00 +0000
Уводна статија во „Победа“ - весник на македонската војска http://mn.mk/istorija/8820-Uvodna-statija-vo--Pobeda---vesnik-na-makedonskata-vojska http://mn.mk/istorija/8820-Uvodna-statija-vo--Pobeda---vesnik-na-makedonskata-vojska partizani“…Скокна природното и реалното право на нашиот народ да си направи војска, рожба и крма на славјаномакедонскиот народ, плешка од снагата му... Така ќе го дадеме печатот на нашата нација, на нашиот нард што шестстотини години се наоѓа поробен. Само со таква борба ќе се развијат нашата одделна карактеристика, нашите стремежи, можности и историја, нашите надежи и желби како нација и народ...

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 31 Mar 2021 00:00:00 +0000
Песната “Народе македонски, свести се не спи ти“ http://mn.mk/istorija/9966-Pesnata-Narode-makedonski-svesti-se-ne-spi-ti http://mn.mk/istorija/9966-Pesnata-Narode-makedonski-svesti-se-ne-spi-ti karavangelis-180Зошто настанала песната и што порачува - Германос Каравангелис -спомнат во песната- зошто? И кој е тој? ]]> maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 24 Mar 2021 00:00:00 +0000 Преживеаните борци од Граѓанската војна во грција: Ристо Малов http://mn.mk/istorija/10038-Preziveanite-borci-od-Graganskata-vojna-vo-grcija-Risto-Malov http://mn.mk/istorija/10038-Preziveanite-borci-od-Graganskata-vojna-vo-grcija-Risto-Malov risto-malov-180НЕ ДОЗВОЛИВ НИЕДЕН МОЈ БОРЕЦ ДА ЗАГИНЕ!

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 24 Mar 2021 00:00:00 +0000