Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Mon, 01 Jun 2020 19:25:22 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Како братот на Манданата, Мито, бил избркан од Бугарите во 1941 http://mn.mk/istorija/18435-Kako-bratot-na-Mandanata-Mito-bil-izbrkan-od-Bugarite-vo-1941 http://mn.mk/istorija/18435-Kako-bratot-na-Mandanata-Mito-bil-izbrkan-od-Bugarite-vo-1941 1.1.4

Како братот на Манданата, Мито, бил избркан од Бугарите во 1941: Што си дошол, ти си се борел за Македонија, не за Бугарија!

Стефан Мандалов Манданата веројатно најдобро го знаете по улогата на Петре Прличко во славниот филм Мис Стон. Манданата загинал по Илинденското востание, на 26 години, а не како што е претставено во филмот при битка со Турците додека траела аферата со жените. Но, што се случило со останатите членови на неговото семејство?

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 26 May 2020 23:00:00 +0000
Гоце Делчев како синоним и инспирација за развојот на Народноослободителната борба на македонскиот народ во Втората светска војна (1941-1944) (8) http://mn.mk/istorija/18436-Goce-Delcev-kako-sinonim-i-inspiracija-za-razvojot-na-Narodnoosloboditelnata-borba-na-makedonskiot-narod-vo-Vtorata-svetska-vojna-1941-1944-8 http://mn.mk/istorija/18436-Goce-Delcev-kako-sinonim-i-inspiracija-za-razvojot-na-Narodnoosloboditelnata-borba-na-makedonskiot-narod-vo-Vtorata-svetska-vojna-1941-1944-8 0000

Со името на Гоце Делчев започнува и статијата: „За падналите другари“, објавена во весникот на Третата македонска народноослободителна ударна бригада „Огин“ од 15 јули 1944 година. Охрабрени од успешниот развој на вооруженото востание во Источна Македонија, во весникот се пишува и следново: „Во историческиот поход по Источна Македонија, крвавиот окупатор разбра оти од сега натаму ослободителното знаме на Гоцета Делчев, развејано еднаш по Осогово, Пљачковица, Огражден и Беласица, нема да се свие дури слободата на Македонија не биде извојувана“.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 26 May 2020 23:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (57) http://mn.mk/istorija/18400-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-57 http://mn.mk/istorija/18400-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-57 1.0.6

Голем број познати личности од јавниот живот говарат за ликот и делото на Мане Јаковлески. За некои тој е голем патриот, за друг чувар на името и идентитетот на Македонците, за трет неформален амбасадор на македонскиот народ додека престојува и работи во Германија итн.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 20 May 2020 09:59:35 +0000
Гоце Делчев како синоним и инспирација за развојот на Народноослободителната борба на македонскиот народ во Втората светска војна (1941-1944) (7) http://mn.mk/istorija/18399-Goce-Delcev-kako-sinonim-i-inspiracija-za-razvojot-na-Narodnoosloboditelnata-borba-na-makedonskiot-narod-vo-Vtorata-svetska-vojna-1941-1944-7 http://mn.mk/istorija/18399-Goce-Delcev-kako-sinonim-i-inspiracija-za-razvojot-na-Narodnoosloboditelnata-borba-na-makedonskiot-narod-vo-Vtorata-svetska-vojna-1941-1944-7 1.0.4

Во обемната статија под наслов: „Куклите на германо-бугарските окупатори“, објавена во „Илинденски пат“, весник на Народноослободителниот фронт на Македонија од февруари-март 1944 година“, аналитички е генерализирана борбената активност на македонската војска на целата територија на Македонија, и, воедно, целосно е демаскирана улогата на сите окупатори и нивните слуги кои имале една и единствена цел, Македонија да не биде слободна држава и македонскиот народ да не биде признат како самостоен и независен политички субјект на Балканот.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 20 May 2020 09:53:45 +0000
РУСКИ ВРХОВЕН МУФТИЈА ГИ „ЗAKOПА“ БУГАРИТЕ: Корените на Бугарите се во Монголија, Татарстан, а не на Балканот и ние сме Бугари http://mn.mk/istorija/18398-RUSKI-VRHOVEN-MUFTIJA-GI-ZAKOPA-BUGARITE-Korenite-na-Bugarite-se-vo-Mongolija-Tatarstan-a-ne-na-Balkanot-i-nie-sme-Bugari http://mn.mk/istorija/18398-RUSKI-VRHOVEN-MUFTIJA-GI-ZAKOPA-BUGARITE-Korenite-na-Bugarite-se-vo-Mongolija-Tatarstan-a-ne-na-Balkanot-i-nie-sme-Bugari 1.0.2

Бидејќи, Софија отвара теми за Македонија како дел од Бугарија, Македонците како Бугари, за Македонскиот јазик како дијалект на бугарскиот јазик, иако денешнава Бугарија е формирана како кнежевство во 1878 година, ајде да прошетаме до “прабугарите“ во Татарстан и Русија. Не е лошо да ја прочачкаме и ние таа историја, со егозтични дестинации, каде што Софија сака и нас Македонците да не депортира, како што сториле со Евреите од Македонија за време на бугарската фашистичка окупација во 1943 година.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 20 May 2020 09:41:39 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (56) http://mn.mk/istorija/18353-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-56 http://mn.mk/istorija/18353-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-56 1 17

Во монографијата „Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески, од авторот Киро Кипровски, голем број негови пријатели, соработници и познаници говорат за животот и делото на Мане, за неговата посветеност кон Македонија и македонски народ. Сепак можеби еден од најдобрите описи за љубовта на Мане кон својот народ и татковина, за неговиот патриотизам, за неговата борба по осамостојување на земјата за признавање и очувување на сувереноста, независноста и самостојноста на македонската држава, како и за борбата за зачувување на името и идентитетот на македонскиот народ, ни го дава  публицистот  Славе Николовски – Катин.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 13 May 2020 09:20:04 +0000
Гоце Делчев како синоним и инспирација за развојот на Народноослободителната борба на македонскиот народ во Втората светска војна (1941-1944) (6) http://mn.mk/istorija/18352-Goce-Delcev-kako-sinonim-i-inspiracija-za-razvojot-na-Narodnoosloboditelnata-borba-na-makedonskiot-narod-vo-Vtorata-svetska-vojna-1941-1944-6 http://mn.mk/istorija/18352-Goce-Delcev-kako-sinonim-i-inspiracija-za-razvojot-na-Narodnoosloboditelnata-borba-na-makedonskiot-narod-vo-Vtorata-svetska-vojna-1941-1944-6 0000

Името на Гоце било инспирација за пишување на текстови и во весникот на Кумановската партиска организација „Октобрис“, од октомври 1942 година. Во него јасно и храбро е истакнато дека борците на македонските партизански одреди и сите припадници на народноослободителното движење, треба да го следат патот по кој одел за време на револуционерниот период до 1903 година големиот стратег, гениј и личност со безвременско значење–Гоце Делчев.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 13 May 2020 09:08:48 +0000
Невреме во околината на Скопје во 1921 http://mn.mk/istorija/18351-Nevreme-vo-okolinata-na-Skopje-vo-1921 http://mn.mk/istorija/18351-Nevreme-vo-okolinata-na-Skopje-vo-1921 7.9

Во ноември 1921 година населението во околината на Скопје доживеало невреме какво не се памети.  Информацијата за невремето, ја пренесува белградскиот неделник „Илустриран лист – Ilustriran list“ бр 46 од ноември 1921 година, на страна 5 (текст) и 13 (фотографии). 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 13 May 2020 09:02:06 +0000
КОЈА Е ГЕНЕЗАТА НА ДЕНЕШНИТЕ МАКЕДОНЦИ? http://mn.mk/istorija/18339-KOJA-E-GENEZATA-NA-DENESNITE-MAKEDONCI http://mn.mk/istorija/18339-KOJA-E-GENEZATA-NA-DENESNITE-MAKEDONCI 1d1Според еден Извештај на швајцарскиот институт за генетика „иГенеа“ (извршен директор Imna Pazos), во студијата: Geneologie und Genetic arbeiten, објавен во НИН, Београд, бр. 32 од 21.05.2009, чиј автор е Раде Маревиќ, во делот ’Генеолошка археологија’, изнесува резултати од генетскиот профил на балканските народи, кој што во голем степен ги потврдуваат нашите истражувања за автохтоноста на античките Македонци.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 12 May 2020 23:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (55) http://mn.mk/istorija/18325-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-55 http://mn.mk/istorija/18325-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-55 1 17

Во текот на својот живот Мане Јаковлевски стекнал голем број на пријатели од сите сфери на општествениот живот. Меѓу нив се благородници, политичари, бизнисмени, духовни лица, луѓе од културата, научници,  историчари, новинари, спортисти и т.н. Најчесто нив ги поврзува љубовта кон Македонија, патриотизмот и борбата за македонската кауза, борбата за создавање на самостојна и обединета македонска држава, борбата за демократија и човековите права. 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 06 May 2020 20:35:00 +0000