Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Tue, 25 Jun 2019 03:55:27 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (28) http://mn.mk/kultura/16756-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-28 http://mn.mk/kultura/16756-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-28 req1

ОВЕКОВЕЧЕНИ УСПЕСИ НА ЕСМА СО НАГРАДИ, ПЛАКЕТИ, ПРИЗНАНИЈА...

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0000
ВО ДОЛНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (1) http://mn.mk/kultura/16757-VO-DOLNA-PRESPA-KAKO-DOMA-1 http://mn.mk/kultura/16757-VO-DOLNA-PRESPA-KAKO-DOMA-1 vovo1

ДВЕТЕ ПРЕСПАНСКИ ЕЗЕРА ВО ДОЛНА ПРЕСПА 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (27) http://mn.mk/kultura/16713-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–--KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-27 http://mn.mk/kultura/16713-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–--KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-27 haj1

НОМИНАЦИЈА ЗА НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА МИР НА ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 12 Jun 2019 00:00:00 +0000
ВО ГОРНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (12) http://mn.mk/kultura/16714-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-12 http://mn.mk/kultura/16714-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-12 dom1

ПРЕТОР – ВТОРАТА ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА ВО ПРЕСПА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 12 Jun 2019 00:00:00 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (26) http://mn.mk/kultura/16680-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-26 http://mn.mk/kultura/16680-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-26 0001

НАСТАП НА ЕСМА И ЛОЗАНО НА „ЕВРОВИЗИЈА  2013“ ВО МАЛМЕ, ШВЕДСКА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 05 Jun 2019 00:00:00 +0000
ВО ГОРНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (11) http://mn.mk/kultura/16681-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-11 http://mn.mk/kultura/16681-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-11 01

ПОДМОЧАНИ И ГРНЧАРИ СО УБАВИ НОВИ ГРАДБИ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 05 Jun 2019 00:00:00 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (25) http://mn.mk/kultura/16632-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-25 http://mn.mk/kultura/16632-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-25 kult1

КОНЦЕРТНО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ  НА ДОЛГАТА 55 ГОДИШНА КАРИЕРА НА ЕСМА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 29 May 2019 00:00:00 +0000
ВО ГОРНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (10) http://mn.mk/kultura/16633-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-10 http://mn.mk/kultura/16633-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-10 turizam1

ВО ОВОШТАРСКИОТ КРАЈ ОД КОЗЈАК ПРЕКУ БЕЛА ЦРКВА И РАЈЦА ДО АСАМАТИ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 29 May 2019 00:00:00 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (24) http://mn.mk/kultura/16591-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-24 http://mn.mk/kultura/16591-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-24 bnm1

ПРОСЛАВИ НА ГОЛЕМИТЕ ЈУБИЛЕИ НА ЕСМА И АНСАМБЛОТ „ТЕОДОСИЕВСКИ“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 22 May 2019 00:00:00 +0000
ВО ГОРНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (9) http://mn.mk/kultura/16592-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-9 http://mn.mk/kultura/16592-VO-GORNA-PRESPA-KAKO-DOMA-9 Gorna1

ОД РЕВОЛУЦИОНЕРНИТЕ КРИВЕНИ И ЗЛАТАРИ ПРЕКУ ЈАНКОВЕЦ ДО СОПОТСКО

На патот од Охрид кон Ресен, одма на влезот во Јанковец, еден многу скришен и неугледен пат води кон револуционерните села Кривени и Златари, од кое излегле боголем број борци за слобода и напредок на Македонија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 22 May 2019 00:00:00 +0000