Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Thu, 17 Jan 2019 09:30:59 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (6) http://mn.mk/kultura/15972-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA--ROMSKATA-PESNA-6 http://mn.mk/kultura/15972-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA--ROMSKATA-PESNA-6 a1

ПРВИОТ МУЗИЧКИ СОСТАВ „ТЕОДОСИЕВСКИ“

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 16 Jan 2019 02:00:00 +0000
МАНАСТИРОТ „СВ. МАЛА БОГОРОДИЦА“ ВО СЛИВНИЦА – ПРЕСПА (26) http://mn.mk/kultura/15973-MANASTIROT-SV-MALA-BOGORODICA-VO-SLIVNICA-–-PRESPA-26 http://mn.mk/kultura/15973-MANASTIROT-SV-MALA-BOGORODICA-VO-SLIVNICA-–-PRESPA-26 b1

РАЗГОВОРИ И НАСТАНИ ЗА СВЕТА БОГОРОДИЦА – II ДЕЛ

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 16 Jan 2019 02:00:00 +0000
Излезе од печат делото „Macedonians in the World“ (Македонците во светот) од Славе Катин http://mn.mk/kultura/15927-Izleze-od-pecat-deloto-Macedonians-in-the-World-Makedoncite-vo-svetot-od-Slave-Katin http://mn.mk/kultura/15927-Izleze-od-pecat-deloto-Macedonians-in-the-World-Makedoncite-vo-svetot-od-Slave-Katin 31Излезе од печат делото „Macedonians in the World“ (Македонците во светот) од Славе Катин                                                   

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 09 Jan 2019 03:00:00 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (5) http://mn.mk/kultura/15936-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-5 http://mn.mk/kultura/15936-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-5 ER1

ХАРМОНИКАТА НА  СТЕВО ТЕОДОСИЕВСКИ

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 09 Jan 2019 03:00:00 +0000
Манастирот „Св. Мала Богородица“ во Сливница – Преспа (25) http://mn.mk/kultura/15937-Manastirot-Sv-Mala-Bogorodica-vo-Slivnica-–-Prespa-25 http://mn.mk/kultura/15937-Manastirot-Sv-Mala-Bogorodica-vo-Slivnica-–-Prespa-25 manastir1

РАЗГОВОРИ И НАСТАНИ ЗА СВЕТА БОГОРОДИЦА – I дел

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 09 Jan 2019 03:00:00 +0000
Храм на Изида (Охрид) http://mn.mk/kultura/15938-Hram-na-Izida-Ohrid- http://mn.mk/kultura/15938-Hram-na-Izida-Ohrid- Izida

Храмот на егитепската божица Изида бил храм во Охрид (тогашен Лихнидос) во денешниот центар на градот. Лоциран е подземно, на просторот меѓу месноста Карабегомала и Градското собрание.

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 09 Jan 2019 03:00:00 +0000
Монографија од најубавите Македонски цркви и манастири http://mn.mk/kultura/15915-Monografija-od-najubavite-Makedonski-crkvi-i-manastiri http://mn.mk/kultura/15915-Monografija-od-najubavite-Makedonski-crkvi-i-manastiri monografija 3Монографија од најубавите Македонски цркви и манастири

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Thu, 03 Jan 2019 14:59:20 +0000
Манастирот „Св. Мала Богородица“ во Сливница – Преспа (24) http://mn.mk/kultura/15911-Manastirot-Sv-Mala-Bogorodica-vo-Slivnica-–-Prespa-24 http://mn.mk/kultura/15911-Manastirot-Sv-Mala-Bogorodica-vo-Slivnica-–-Prespa-24 manastir1

СЛИВНИЧКИ КАЖУВАЊА, ПРЕДАНИЈА И ЛЕГЕНДИ ЗА МАНАСТИРОТ СВЕТА БОГОРОДИЦА

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 02 Jan 2019 03:00:00 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (4) http://mn.mk/kultura/15912-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-4 http://mn.mk/kultura/15912-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–-KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-4 esma1

ЖИВОТНИОТ СОПАТНИК СТЕВО ТЕОДОСИЕВСКИ – ГОЛЕМИОТ УМЕТНИК, МУЗИЧАР, СОПРУГ... 

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 02 Jan 2019 03:00:00 +0000
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ РОМАНОТ „ЗЛАТНИОТ ЧАСОВНИК ШТО ГО ЗАПРЕ ВРЕМЕТО“ ОД ДИПЛОМАТОТ ДОРАКОВСКИ http://mn.mk/kultura/15854-IZLEZE-OD-PECAT-ROMANOT-ZLATNIOT-CASOVNIK-STO-GO-ZAPRE-VREMETO-OD-DIPLOMATOT-DORAKOVSKI http://mn.mk/kultura/15854-IZLEZE-OD-PECAT-ROMANOT-ZLATNIOT-CASOVNIK-STO-GO-ZAPRE-VREMETO-OD-DIPLOMATOT-DORAKOVSKI 131

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ РОМАНОТ „ЗЛАТНИОТ ЧАСОВНИК ШТО ГО ЗАПРЕ ВРЕМЕТО“ ОД ДИПЛОМАТОТ ДОРАКОВСКИ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 26 Dec 2018 03:00:00 +0000