Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Sat, 23 Sep 2017 12:44:05 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Три години пред последната посета на дедо Јанко на Ботуше јас го напуштив Ботуше http://mn.mk/kultura/13663-Tri-godini-pred-poslednata-poseta-na-dedo-Janko-na-Botuse-jas-go-napustiv-Botuse http://mn.mk/kultura/13663-Tri-godini-pred-poslednata-poseta-na-dedo-Janko-na-Botuse-jas-go-napustiv-Botuse SavoKostadinovski-180

Три години пред последната посета на дедо Јанко на Ботуше јас го напуштив Ботуше. Со иста намера како што го направиле тоа и тој и прадедо ми Костадин.

 

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 20 Sep 2017 01:00:00 +0000
Вознесение на Александар Македонски на небо! http://mn.mk/kultura/13646-Voznesenie-na-Aleksandar-Makedonski-na-nebo http://mn.mk/kultura/13646-Voznesenie-na-Aleksandar-Makedonski-na-nebo aleksandar1-180Во центарот на стариот руски град Владимир постои една неверојатна прекрасна православна црква - стара, со прекрасни и оригинални барелјефи. Тоа е катедралата Дмитриевски која веднаш го привлекува окото со својата необичност. Ова катедрала (од крајот на 12 век) беше централната зграда на не преживеаниот до денес ансамбл на палатата на принцот Всеволод. Големата катедрала на принцот Всеволод (крстен Дмитриј) била посветена на наговиот небесен покровител Светиот великомаченик Дмитриј Солунски. Со реставрација на фасадата храмот делумно го врати својот оригинален изглед.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 13 Sep 2017 01:01:00 +0000
Забележав дека не му беше сеедно што се заборава црквата http://mn.mk/kultura/13645-Zabelezav-deka-ne-mu-bese-seedno-sto-se-zaborava-crkvata http://mn.mk/kultura/13645-Zabelezav-deka-ne-mu-bese-seedno-sto-se-zaborava-crkvata SavoKostadinovski-180

Забележав дека не му беше сеедно што се заборава црквата. Како што не му беше сеедно што се запустува селото.

 

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 13 Sep 2017 01:00:00 +0000
Св. Апостол Павле и Македонија http://mn.mk/kultura/13624-Sv-Apostol-Pavle-i-Makedonija http://mn.mk/kultura/13624-Sv-Apostol-Pavle-i-Makedonija filipi-180Co полно право може да се прифати дека надвор од градот, Филипи, крај реката Македонците, оделе да ги вршат своите молитвени ритуали Македонците, затоа што и Страбон пишува дека тие ја обожавале водата и воопшто изворите и реките. По секоја веројатност, откако ја прифатиле грчката паганска религија, Македонците не ги заборавиле ниту своите традиционални верувања и обичаи. Имено со такви верувања и обичаи на етничките Македонци се сретнал апостолот Павле за време на својата прва посета на градот Филипи.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 06 Sep 2017 01:04:00 +0000
Исхрана на древните Mакедонци – Свечености и свадби со богата трпеза http://mn.mk/kultura/13623-Ishrana-na-drevnite-Makedonci-–-Svecenosti-i-svadbi-so-bogata-trpeza http://mn.mk/kultura/13623-Ishrana-na-drevnite-Makedonci-–-Svecenosti-i-svadbi-so-bogata-trpeza ukrasuvanje-na-keramicki-sadovi-240Ако не постоел матријархатот во Македонија осведоцен со култ на Големата Мајка и Артемида божица на плодноста сигурно преживувањето на луѓето би било загрозено од недостаток на храна.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 06 Sep 2017 01:03:00 +0000
ФОЛКЛОРНИТЕ ОБИЧАИ, УСНИТЕ ПРЕДАНИЈА И НАРОДНОТО ТВОРЕШТВО ПРИДОНЕЛЕ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКОТ ИДЕНТИТЕТ http://mn.mk/kultura/13622-FOLKLORNITE-OBICAI-USNITE-PREDANIJA-I-NARODNOTO-TVORESTVO-PRIDONELE-ZA-ZACUVUVANjE-NA-MAKEDONSKOT-IDENTITET http://mn.mk/kultura/13622-FOLKLORNITE-OBICAI-USNITE-PREDANIJA-I-NARODNOTO-TVORESTVO-PRIDONELE-ZA-ZACUVUVANjE-NA-MAKEDONSKOT-IDENTITET narodno-tvorestvo-240Историјата за Македонската сага е долга колку и името Македонија. Низ вековите таа етнички била угнетувана.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 06 Sep 2017 01:02:00 +0000
Сѐ е на исто место, само што сега е сѐ позапустено http://mn.mk/kultura/13621-Sѐ-e-na-isto-mesto-samo-sto-sega-e-sѐ-pozapusteno http://mn.mk/kultura/13621-Sѐ-e-na-isto-mesto-samo-sto-sega-e-sѐ-pozapusteno SavoKostadinovski-180

– Сѐ е на исто место, само што сега е сѐ позапустено. Се пусти селото, се пустат местата. Не да е поарно од пред осумнаесет години кога бев последен пат, ами е уште попусто. Колку помалку народ има, толку е полошо. Едно време имаше и училиште. Сега само десетина деца. А село без деца не е село. Пиши му крст. Ете што го чека Ботуше. Ми се чини во турско беше поарно селото. Оваа денешница како да не ги сака нашиве села. Гледам сите запустеле. Што власт ќе е оваа кога не мисли на селото? Како може да е народна кога не прави ништо арно за народот по селата?

 

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 06 Sep 2017 01:01:00 +0000
Затоа пееше и затоа ги знаеше сите песни за тегобата на душата http://mn.mk/kultura/13603-Zatoa-peese-i-zatoa-gi-znaese-site-pesni-za-tegobata-na-dusata http://mn.mk/kultura/13603-Zatoa-peese-i-zatoa-gi-znaese-site-pesni-za-tegobata-na-dusata SavoKostadinovski-180

Затоа пееше.

Затоа ги знаеше сите песни за тегобата на душата.

Ги знаеше и сите комитски песни што се пееле во Порече или кај откорнатиците во Австралија. Ги пееше од длабочината на душата, оти тоа беа песни за маката и за радоста семејна. Затоа, колку што беа комитски, тие беа и печалбарски, а за него – најмногу таговни. Во нив ја чувствуваше сета мака, сета меланхолија, сета судбина – и негова, и семејна, и македонска. Во нив тој ги наоѓаше утехата и оддишката од тешкиот товар на минатото. Кога пееше Јанко комитска песна, кај никого од тие што го слушаа немаше трага на радост, на насмевка. Преку песната кај нив ја пренесуваше тагата што излегуваше од песната и како трепетно ехо ги заплиснуваше срцата на луѓето крај него.

 

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 30 Aug 2017 01:00:00 +0000
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПОГОВОРКИ: Бисери на мудроста http://mn.mk/kultura/13578-MAKEDONSKI-NARODNI-POGOVORKI-Biseri-na-mudrosta http://mn.mk/kultura/13578-MAKEDONSKI-NARODNI-POGOVORKI-Biseri-na-mudrosta knigaМакедонските народни поговорки се куси и мудри пораки кои ги создавал нашиот народ во минатото. Преку нив се изразува длабока мисла за човекот, работата, животот, пријателството и се она што не опкружува.

Со поговорките најчесто се изнесува критика, суд, за на крајот да се извлече и главната поука.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 23 Aug 2017 04:31:48 +0000
Апостол Лука (Евангелист) http://mn.mk/kultura/13577-Apostol-Luka-Evangelist http://mn.mk/kultura/13577-Apostol-Luka-Evangelist luka

Светски истражувачи тврдат дека Апостол Лука е по потекло Македонец..

„Додека престојувал во Троада, Павле имал визија на човек од Македонија, кој го повикал да појде во Македонија. Некои претпоставуваат дека човекот од Македонија бил лично Лука“.

Апостол Лука е еден од четирите евангелисти чии дела денеска се наоѓаат во Новиот Завет. Според едни, тој им припаѓал на Дванаесет апостоли, а според други не бил во редот на овие апостоли туку во Седумдесет апостоли. По Христовото воскресение, апостол Лука напишал Евангелие за животот и делото на Исус, па главно поради ова тој е познат и како Евангелист.

Апостол Лука е еден од четирите евангелисти чии дела денеска се наоѓаат во Новиот Завет. Според едни, тој им припаѓал на Дванаесет апостоли, а според други не бил во редот на овие апостоли туку во Седумдесет апостоли. По Христовото воскресение, апостол Лука напишал Евангелие за животот и делото на Исус, па главно поради ова тој е познат и како Евангелист.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 23 Aug 2017 04:30:28 +0000