Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Tue, 26 Jan 2021 12:40:30 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Одење по невестата во Зубовце http://mn.mk/kultura/7259-Odenje-po-nevestata-vo-Zubovce http://mn.mk/kultura/7259-Odenje-po-nevestata-vo-Zubovce svadba-zubovce-240Во неделата наутро, младиот девер, со зојачката карта и со тапаните оди да ги покани кумот и старосватот за забричување на зетот. На заминување ги прашува каков им е ќефот, дали да дојде уште еднаш да ги покани. Ако побараат да дојде по втор пат, тогаш деверот ќе ги кани и до трет пат.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 20 Jan 2021 00:00:00 +0000
КЛИМЕНТ - ПРВИОТ МАКЕДОНСКИ МИТРОПОЛИТ И ПРВ ПРЕСПАНСКО – БИТОЛСКИ АРХИЕРЕЈ http://mn.mk/kultura/19287-KLIMENT---PRVIOT-MAKEDONSKI-MITROPOLIT-I-PRV-PRESPANSKO-–-BITOLSKI-ARHIEREJ http://mn.mk/kultura/19287-KLIMENT---PRVIOT-MAKEDONSKI-MITROPOLIT-I-PRV-PRESPANSKO-–-BITOLSKI-ARHIEREJ 1vladi 12

Митрополит Климент чие световно име пред хиротонијата за архиереј на MПЦ му беше Никола Трајков, е прв македонски митрополит преспанско-битолски, прв архијереј во Битола по обновувањето на Македонската православна црква и втор македонски архијереј потписник на соборската Одлука од 1967 година за обнова на афтокефалниот статус на Македонската православна црква (денес МПЦ - ОА).

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 20 Jan 2021 00:00:00 +0000
ОД ЗБОРОТ САБОТА, НА ЕВРЕЈСКИ ШАБАT-ОДМОР - ДО ИМЕТО НА СКАПОЦЕНИОТ КАМЕН СО СИНА БОЈА - САФИР (33) http://mn.mk/kultura/19288-OD-ZBOROT-SABOTA-NA-EVREJSKI-SABAT-ODMOR---DO-IMETO-NA-SKAPOCENIOT-KAMEN-SO-SINA-BOJA---SAFIR-33 http://mn.mk/kultura/19288-OD-ZBOROT-SABOTA-NA-EVREJSKI-SABAT-ODMOR---DO-IMETO-NA-SKAPOCENIOT-KAMEN-SO-SINA-BOJA---SAFIR-33 1evr

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонска нација“ ќе претставиме дел од „Библискиот речник“, преку имињата, зборовите, изразите, називите,  лексикографските термини...: од зборот Сабота - ден за одмор, на еврејски шабат, до името Сафир - скапоцен камен со сина боја

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 20 Jan 2021 00:00:00 +0000
ВИСОКА МАКЕДОНСКА ДЕЛЕГАЦИЈА НА ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ГРОБОТ НАСВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ - ДЕЛ II (40) http://mn.mk/kultura/19289-VISOKA-MAKEDONSKA-DELEGACIJA-NA-POKLONENIE-PRED-GROBOT-NASVETI-KIRIL-VO-RIM---DEL-II-40 http://mn.mk/kultura/19289-VISOKA-MAKEDONSKA-DELEGACIJA-NA-POKLONENIE-PRED-GROBOT-NASVETI-KIRIL-VO-RIM---DEL-II-40 1pokl

ДВАЕСЕТ И ВТОРОТО ПОКЛОНЕНИЕ ВО ВЕЧНИОТ ГРАД РИМ – 1990

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 20 Jan 2021 00:00:00 +0000
14 jануари, стара нова година http://mn.mk/kultura/11362-14-januari-stara-nova-godina http://mn.mk/kultura/11362-14-januari-stara-nova-godina 1stara-nova-godina

На 1 јануари според стариот (односно 14 јануари според новиот) календар македонскиот народ празнува три празници: Обрезание Господово, Свети Василиј Велики и Православна Нова Година.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 13 Jan 2021 00:00:00 +0000
ОД ИМЕТО РАВА – ЖИТЕЛКА НА ЈЕРИХОН - ДО ИМЕТО РАФ - ЧОВЕКОТ ШТО МУ ПОМОГНАЛ НА ИСУС ХРИСТОР (32) http://mn.mk/kultura/19258-OD-IMETO-RAVA-–-ZITELKA-NA-JERIHON---DO-IMETO-RAF---COVEKOT-STO-MU-POMOGNAL-NA-ISUS-HRISTOR-32 http://mn.mk/kultura/19258-OD-IMETO-RAVA-–-ZITELKA-NA-JERIHON---DO-IMETO-RAF---COVEKOT-STO-MU-POMOGNAL-NA-ISUS-HRISTOR-32 1rava1

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонска нација“ ќе претставиме дел од „Библискиот речник“, преку имињата, зборовите, изразите, називите,  лексикографските термини...: од името Рава - жителка на Јерихон, блудница,до името Руф - син на Симон од Кирина, човекот што му помогнал на Исус Христос при носењето на крстот кон Голготата

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 13 Jan 2021 00:00:00 +0000
ВИСОКА МАКЕДОНСКА ДЕЛЕГАЦИЈА НА ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ - ДЕЛ I (39) http://mn.mk/kultura/19259-VISOKA-MAKEDONSKA-DELEGACIJA-NA-POKLONENIE-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM---DEL-I-39 http://mn.mk/kultura/19259-VISOKA-MAKEDONSKA-DELEGACIJA-NA-POKLONENIE-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM---DEL-I-39 1vis1

ДВАЕСЕТ И ВТОРОТО ПОКЛОНЕНИЕ ВО ВЕЧНИО ГРАД РИМ ВО 1990 ГОДИНА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 13 Jan 2021 00:00:00 +0000
Зачувување на македонскот идентитет http://mn.mk/kultura/10817-Zacuvuvanje-na-makedonskot-identitet http://mn.mk/kultura/10817-Zacuvuvanje-na-makedonskot-identitet narodni-nosii-180ФОЛКЛОРНИТЕ ОБИЧАИ, УСНИТЕ ПРЕДАНИЈА И НАРОДНОТО ТВОРЕШТВО ПРИДОНЕЛЕ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКОТ ИДЕНТИТЕТ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 06 Jan 2021 00:00:00 +0000
МАКЕДОНСКИ ДЕЛЕГАЦИИ НА ПОКЛОНЕНИЕ НА ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ (38) http://mn.mk/kultura/19231-MAKEDONSKI-DELEGACII-NA-POKLONENIE-NA-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM-38 http://mn.mk/kultura/19231-MAKEDONSKI-DELEGACII-NA-POKLONENIE-NA-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM-38 1maker

ДВАЕСЕТТО И ПРВО ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО ВЕЧНИОТ РИМ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 06 Jan 2021 00:00:00 +0000
ОД ТЕРМИНОТ ПРВОСВЕШТЕНИК – ДУХОВЕН ВОДАЧ – ДО ПСАЛМИ - КНИГА НА СЗ (31) http://mn.mk/kultura/19235-OD-TERMINOT-PRVOSVESTENIK-–-DUHOVEN-VODAC-–-DO-PSALMI---KNIGA-NA-SZ-31 http://mn.mk/kultura/19235-OD-TERMINOT-PRVOSVESTENIK-–-DUHOVEN-VODAC-–-DO-PSALMI---KNIGA-NA-SZ-31 1prvos

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонска нација“ ќе претставиме дел од „Библискиот речник“, преку имињата, зборовите, изразите, називите,  лексикографските термини...: од терминот Првосвештеник - врховниот свештеник во еврејското свештенство, духовен водач и Божји претставник пред народот, до терминот Псалми - збирката од религиозни песни кои се пееле како химни при богослужењето и верското воспитување 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 06 Jan 2021 00:00:00 +0000