Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Tue, 23 Jul 2019 10:19:33 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk МОЈА АНТОЛОГИЈА http://mn.mk/kultura/16928-MOJA-ANTOLOGIJA http://mn.mk/kultura/16928-MOJA-ANTOLOGIJA Marko Kitevski Проф. д-р. Марко Китевски

Меѓу македонските лирски народни песни љубовните заземаат водечко место и според бројноста и според уметничките вредности. Најчесто се работи за кратки поетски состави кои претставуваат одблесок на народниот гениј. Овие поетски решенија, творба на македонскиот народ, стојат на исто рамниште со најубавите примероци на светската поезија.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 17 Jul 2019 00:00:00 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (32) http://mn.mk/kultura/16929-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–--KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-32 http://mn.mk/kultura/16929-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–--KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-32 pec1

ЕСМА – ДОБИТНИК НА ТИТУЛАТА „НАЦИОНАЛЕН УМЕТНИК“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 17 Jul 2019 00:00:00 +0000
ВО ДОЛНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (5) http://mn.mk/kultura/16930-VO-DOLNA-PRESPA-KAKO-DOMA-5 http://mn.mk/kultura/16930-VO-DOLNA-PRESPA-KAKO-DOMA-5 knng1

ВО НАКОЛЕЦ – СТАРАТА НАКОЛНА РИБАРСКА НАСЕЛБА 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 17 Jul 2019 00:00:00 +0000
Кузман и Дамјан - летни http://mn.mk/kultura/16910-Kuzman-i-Damjan---letni http://mn.mk/kultura/16910-Kuzman-i-Damjan---letni

kitevskiПроф.Др.Марко Китевски

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Sun, 14 Jul 2019 00:00:00 +0000
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИСТОРИСКИОТ РОМАН АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ОД СЛАВЕ КАТИН И ГЕОРГИ БРАНОВ http://mn.mk/kultura/16874-IZLEZE-OD-PECAT-ISTORISKIOT-ROMAN-ALEKSANDAR-MAKEDONSKI-OD-SLAVE-KATIN-I-GEORGI-BRANOV http://mn.mk/kultura/16874-IZLEZE-OD-PECAT-ISTORISKIOT-ROMAN-ALEKSANDAR-MAKEDONSKI-OD-SLAVE-KATIN-I-GEORGI-BRANOV 161

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИСТОРИСКИОТ РОМАН АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ОД СЛАВЕ КАТИН И ГЕОРГИ БРАНОВ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0000
СВЕТИ АПОСТОЛИ ПЕТАР И ПАВЛЕ (ПЕТРОВДЕН) 12 VII/29.VI. http://mn.mk/kultura/16878-SVETI-APOSTOLI-PETAR-I-PAVLE-PETROVDEN-12-VII29VI http://mn.mk/kultura/16878-SVETI-APOSTOLI-PETAR-I-PAVLE-PETROVDEN-12-VII29VI petarIpavle

СВЕТИ АПОСТОЛИ ПЕТАР И ПАВЛЕ (ПЕТРОВДЕН) 12 VII/29.VI.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0000
ВО ДОЛНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (4) http://mn.mk/kultura/16884-VO-DOLNA-PRESPA-KAKO-DOMA-4 http://mn.mk/kultura/16884-VO-DOLNA-PRESPA-KAKO-DOMA-4 peci1

ШТРБОВО – ДОЛНОПРЕСПАНСКА ВИКЕНД НАСЕЛБА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (31) http://mn.mk/kultura/16883-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–--KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-31 http://mn.mk/kultura/16883-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–--KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-31 eci1

ЕСМА – ДОБИТНИК НА НАЈВИСОКОТО ДРЖАВНО ПРИЗНАНИЕ „ОДРЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0000
СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ – ЧУДОТВОРЕЦ - 3. VII /20 VI http://mn.mk/kultura/16826-SVETI-NAUM-OHRIDSKI-–-CUDOTVOREC---3-VII-20-VI http://mn.mk/kultura/16826-SVETI-NAUM-OHRIDSKI-–-CUDOTVOREC---3-VII-20-VI 231

СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ – ЧУДОТВОРЕЦ - 3. VII /20 VI

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 03 Jul 2019 00:00:00 +0000
ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – КРАЛИЦАТА НА РОМСКАТА ПЕСНА (30) http://mn.mk/kultura/16835-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–--KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-30 http://mn.mk/kultura/16835-ESMA-REDzEPOVA-–-TEODOSIEVSKA-–--KRALICATA-NA-ROMSKATA-PESNA-30 over1

ЕСМА – ДОБИТНИК НА НАГРАДАТА „МАЈКА ТЕРЕЗА“ I ДЕЛ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 03 Jul 2019 00:00:00 +0000