Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Fri, 24 Jan 2020 00:00:29 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk МАКЕДОНСКО ТАНГО, Macedonian tango http://mn.mk/kultura/17814-MAKEDONSKO-TANGO--Macedonian-tango--- http://mn.mk/kultura/17814-MAKEDONSKO-TANGO--Macedonian-tango--- Branko sБранко Сотировси

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 22 Jan 2020 10:26:09 +0000
Академик Жан Митрев – човекот со големо македонско срце (4) http://mn.mk/kultura/17804-Akademik-Zan-Mitrev-–-covekot-so-golemo--makedonsko-srce-4 http://mn.mk/kultura/17804-Akademik-Zan-Mitrev-–-covekot-so-golemo--makedonsko-srce-4 zan mitrev

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА ЛИЧНОСТИ ОД МАКЕДОНИЈА ВО ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 22 Jan 2020 07:22:01 +0000
ИЗРАЕЛ - ВЕТЕНАТА БИБЛИСКА ЗЕМЈА (26) http://mn.mk/kultura/17802-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-26 http://mn.mk/kultura/17802-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-26 appavle1

АПОСТОЛ ПАВЛЕ ВО МАКЕДОНИЈА

Според монографското дело „Израел и Македонија“ на Славе Катин, а во издание на Книгоиздателството „Македонска искра“, од Скопје и Фондација „Ѓорѓија –Џорџ Атанасоски“ од Прилеп,  2017, 1-376, (на англиски, македонски и хебрејски), авторовото патувањето во Израел беше дел од неговите посети на педесетина различни земји ширум  светот

Христијанството e религија на оние кои веруваат во Исус Христос и го следат неговиот живот и учење кои се среќаваат во Новиот завет на Библијата. За христијаните Исус Христос е син Божји и спасител на човештвото. Затоа христијанството станува масовна светска религија со околу 2,1 милијарда верници во светот.

Инаку, зачетоците на христијанството датираат уште од I век во Палестина, која тогаш се наоѓала под власт на Римската Империја. Во почетокот христијанството се проширило меѓу Евреите, за подоцна да се развие и меѓу другите етнички припадници. Првобитните апостоли и мисионери на христијанството биле Евреите, а неговите корени произлегуваат од старозаветниот јудаизам. Како државна религија христијанството, прво, било прифатено во Голема Арменија во 301 година, а во Македонија се појавило во IX век.

Според статистичките податоци, денес, христијаните се најголемата верска заедница на територијата на Република Македонија со околу 65% од населението. Од вкупниот број на христијанско население, околу 95% припаѓаат на православните христијани, 3% на протестантските, додека 1,2% припаѓаат на католичките христијани.

Христијанството во Македонија започнало да се проповеда уште во апостолско време. По прифаќањето на христијанството, апостол Павле станал првиот проповедник на новото месијанско учење при своите мисионерски патувања. Апостол Павле, за време на својата мисионерска дејност, спровел повеќе мисионерски и благовеснички патувања, во текот на коишто тој го проповедал христијанството меѓу еврејското и паганското население. Апостол Павле во Македонија престојувал четири пати.

appavle2

Во тоа време Македонија била во составот на Римската Империја, така што често ги менувала своите граници и својот етнички состав. Едно од првите споменувања за патувањата на апостолите во Македонија се наоѓа во „Дела на светите апостоли“, најверојатно, напишано од страна на апостол Лука, каде се вели:

... на Павлe му се јави ноќно видение: некој Македонец застана пред него и му се молеше, велејќи: „Дојди во Македонија - помогни ни! И кога го виде видението, веднаш побаравме да отидеме понатаму во Македонија, заклучувајќи дека Бог нè повикал да им го проповедаме Евангелието. Потоа отпловивме од Троада и патувавме право кон Самотрак, и следниот ден стасавме во Неапол...

Најголемите историски извори за мисионерството на апостол Павле претставуваат писмените споменици на третиот период од историјата на Апостолскиот век, односно пишувањето на Двете посланија на свети aпостол Павле до Солунците и Посланието до Филипјаните. Двете посланија до Солунците се најрано напишаните посланија на апостол Павле. Тие го сочинуваат едниот од најстарите делови на Новиот завет. И двете посланија апостол Павле ги испратил од Коринт до Солунската црква за време на неговото второ патување.

Солунската црква била една од повеќето цркви во Македонија што биле создадени при второто големо патување на апостолот. Посланијата до македонските цркви претставуваат, пред сé, посланија на комуникација (општење). Оваа карактеристика особено се однесува на Посланието до Филипјаните. Посланието до црквата во Филипи се одликува со исклучително личен карактер и богатство на конктретни историски содржини. Тоа било напишано кога апостолот се наоѓал во затвор.

Градот Филипи станал првиот град во Европа, каде што било проповедано и прифатено христијанството. Кога христијанството се пренесувало од Азија во Европа, првата црква на европскиот континент била формирана „во Филипи, кој во тој дел на Македонија е прв град, римска колонија“. Изразот „прв“ како што се заклучува според старите монети, се давал како епитет на главните градови на провинции, но и на некои значајни градови, а таков значаен град бил и Филипи, бидејќи бил градот на Филип и Александар Македонски.

Уште со самото пристигнување во Филипи, апостол Павле и неговите придружници започнале да го проповедат христијанството. Слушателите на апостолот Павле, пред сè, биле Македонци, а тоа може да се заклучи од Посланието на апостол Павле до Филипијците, каде се вели дека во Филипи имало многу мал број Евреи и Елини.

appavle3

Во Филипи, според Новиот завет, се случило и првото крштавање и тоа на света Лидија Македонка. Така, Лидија станала првата христијанка во Македонија и во Европа која го примила христијанството од апостол Павле. Според Евангелието, кога пристигнал во Европа, прво, бил пресретнат од жените, бидејќи тие први се појавиле пред апостолите. Апостол Павле активно ги вклучил и жените во мисионерството и во евангелизацијата во ранохристијанската црква.

Според верувањата, света Лидија била гостопримлива па ги понудила апостолите да живеат во нејзиниот дом. По заминувањето на апостол Павле со придружниците, се претпоставува дека апостол Лука останал да живее во куќата на Лидија. Куќата станала првиот христијански храм во Европа, по примерот на домот на Марија, мајката на Исус Христос во Ерусалим.

Единаесет години по заминувањето на апостол Павле од Филипи, пред крајот од своето прво затвореништво во Рим, од првата црква во Европа, апостол Павле на христијаните им напишал послание и го упатил „до сите светии во Исуса Христа, што се во Филипи, со епископите и ѓаконите“.

Откако го оставил во Филипи апостол Лука, апостол Павле со Сила и Тимотеј заминале за Солун. Тоа се случило во пролетта во 50-тата година по патот Виа Игнација, каде според Евангелието по шест дена пешачење пристигнал во Солун. Таму неговата проповед ја прифатиле малкумина од Евреите, додека, пак, поголем број од оние кои го прифатиле неговото учење биле, главно, Македонци и Елини. Апостол Павле, Сила и Тимотеј започнале да го проповедаат Евангелието во куќата на Јасон, во неговата ткајачница и во повеќе приватни домови.

И покрај првичните успеси апостол Павле и неговите помошници морале ноќе да побегнат и да го напуштат градот, бидејќи против нив се побуниле Евреите од Солун, припишувајќи им политички намери „против заповедите на цесарот, изјавувајќи оти има друг цар – Исус“.

Во 51. година, апостолите Павле, Сила и Тимотеј го напуштиле Солун и заминале во Берија, која се наоѓала во третата македонска управна област каде за прв сопатник на апостол Павле станал Сосипатр Пиров. Оставајќи ги Сила и Тимотеја во Берија, свети апостол Павле одлучил да ја напушти Македонија и, по море, заминал за Атина. 

Римјаните раните христијани ги нарекувале атеисти, безбожници поради нивното одбивање да ги прифатат римските богови. Првиот поголем прогон на христијаните започнал во времето на римскиот император Нерон.  Во 64 година во Рим избил голем пожар. Императорот за подметнувањето на пожарот ги обвинил христијаните наредувајќи им да го напуштат градот.

За време на овој прогон, тие биле распнувани на крст, фрлани во реката Тибар или предавани на дивите животни во амфитеатрите. Меѓу тие први маченици се наоѓале и апостолите Петар и Павле кои биле погубени во 67 година. Најпознат маченик од тој период е свети Димитриј Солунси.

Продолжува

 sksksk

Пишува: СЛАВЕ КАТИН

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 22 Jan 2020 00:00:00 +0000
ЗА БОЖИЌ -СО ДЕЦАТА ОД МАКЕДОНИЈА И СВЕТОТ http://mn.mk/kultura/17771-ZA-BOZIK---SO-DECATA-OD-MAKEDONIJA-I-SVETOT http://mn.mk/kultura/17771-ZA-BOZIK---SO-DECATA-OD-MAKEDONIJA-I-SVETOT ma

Поетесата Марија Емилија Кукубајска

ЗА БОЖИЌ  -СО ДЕЦАТА ОД МАКЕДОНИЈА И СВЕТОТ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Thu, 16 Jan 2020 07:54:46 +0000
Д-р Коте Тасевски - специјалист за болести на забите (3) http://mn.mk/kultura/17766-D-r-Kote-Tasevski---specijalist-za-bolesti-na-zabite-3 http://mn.mk/kultura/17766-D-r-Kote-Tasevski---specijalist-za-bolesti-na-zabite-3 Kote-Tasevski-1

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА ЛИЧНОСТИ ОД МАКЕДОНИЈА ВО ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“

Примариус д-р Коте Тасевски е личност која со исклучителна работливост и инвентивност го создаде „ЕНДОМАК“, еден од препознатливите брендови во Република Македонија. Тој е голем патриот, човекољубец и личност која ја краси несебичност, човечност и грижа за блиските, семејството, роднините, пријателите, сопартијците, за македонскиот народ и Македонија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 15 Jan 2020 11:29:56 +0000
ИЗРАЕЛ - ВЕТЕНАТА БИБЛИСКА ЗЕМЈА (25) http://mn.mk/kultura/17765-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-25 http://mn.mk/kultura/17765-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-25 nagrobot1

НА ГРОБОТ НА ИСУС ХРИСТОС

Во Ерусалим е напишана највозбудливата приказна на нашата цивилизација. Тука Бог им се прикажал на луѓето, за првпат, во човечка лика. Тука вечниот живот ја победил смртта. Денес, во свеста и верувањето на милиони христијани Ерусалим е местото од каде што сè почнува и сè ќе заврши, на Судниот ден

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 15 Jan 2020 10:40:05 +0000
Ренесансата на Ѕвегорската сурова за бериќет и напредок http://mn.mk/kultura/17764-Renesansata-na-DZvegorskata-surova-za-beriket-i-napredok http://mn.mk/kultura/17764-Renesansata-na-DZvegorskata-surova-za-beriket-i-napredok 1

Еден од најстарите народни обичаи во Пијанечкиот крај (денешна Општина Делчево) е обичајот со маски, познат под името Сурова. Овој обичај е невообичаена процесија на културното наследство, со кое се гордеат жителите на Ѕвегор.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 15 Jan 2020 10:34:15 +0000
(Стара) Нова година, Обрезание Христово, Свети Василиј Велики http://mn.mk/kultura/17763-Stara-Nova-godina-Obrezanie-Hristovo-Sveti-Vasilij-Veliki http://mn.mk/kultura/17763-Stara-Nova-godina-Obrezanie-Hristovo-Sveti-Vasilij-Veliki 2

Честит Именден на сите кои празнуваат: Васил, Василка, Васка, Весела, Веска, Нове, Новка...

На 1 јануари според стариот (односно 14 јануари според новиот) календар македонскиот народ празнува три празници: Обрезание Господово, Свети Василиј Велики и Православна Нова Година.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 15 Jan 2020 10:27:04 +0000
ПРАВОСЛАВНА НОВА ГОДИНА ЗА МНОГУ ГОДИНИ http://mn.mk/kultura/17756-PRAVOSLAVNA-NOVA-GODINA-ZA-MNOGU-GODINI http://mn.mk/kultura/17756-PRAVOSLAVNA-NOVA-GODINA-ZA-MNOGU-GODINI 81963336 470178943928488 6486050436921950208 n

14 ЈАНУАРИ ПРАВОСЛАВНА НОВА ГОДИНА ЗА МНОГУ ГОДИНИ 14./1. I. ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДОВО, НОВА ГОДИНА, СВЕТИ ВАСИЛИЈ ВЕЛИКИ.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 14 Jan 2020 09:03:42 +0000
Некрстените денови во Mакедонија (7-19 јануари), период исполнет со религиозен страв и разни магиски заштити http://mn.mk/kultura/17740-Nekrstenite-denovi-vo-Makedonija-7-19-januari-period-ispolnet-so-religiozen-strav-i-razni-magiski-zastiti http://mn.mk/kultura/17740-Nekrstenite-denovi-vo-Makedonija-7-19-januari-period-ispolnet-so-religiozen-strav-i-razni-magiski-zastiti 02

Некрстените денови во Mакедонија (7-19 јануари), период исполнет со религиозен страв и разни магиски заштити

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Fri, 10 Jan 2020 06:00:00 +0000