Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Sat, 20 Jan 2018 08:43:38 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Мариово - „Мирна земја" (1) http://mn.mk/kultura/14057-Mariovo---Mirna-zemja"-1 http://mn.mk/kultura/14057-Mariovo---Mirna-zemja"-1 filmski-most-selo-zovik-180Георги Траjчев Георгимаjков (Прилеп, 1869 – Софија, 1945) е просветител, фотограф и револуционер, деец на Македонската револуционерна организација.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 17 Jan 2018 09:30:35 +0000
Водици http://mn.mk/kultura/14056-Vodici http://mn.mk/kultura/14056-Vodici Vodoci vo Skopje stara-180Водици или Богојавление е денот на кој според христијанското предание Св. Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан. Се прославува на 19-ти јануари кај црквите што го користат Јулијанскиот календар (вклучувајќи ја и МПЦ, а на 7-ми јануари кај црквите што го користат Грегоријанскиот календар).

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 17 Jan 2018 09:27:24 +0000
Водици. Традиција создавана со генерации и прифатена од генерации http://mn.mk/kultura/14055-Vodici-Tradicija-sozdavana-so-generacii-i-prifatena-od-generacii http://mn.mk/kultura/14055-Vodici-Tradicija-sozdavana-so-generacii-i-prifatena-od-generacii vodici-zubovce2-180Со оваа песна се буди Зубовце и Зубовчани на ден Водици. Традиција создавана со генерации и прифатена од генерации. Овој ден е познат во с.Зубовце како ден кога се прима крстот.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 17 Jan 2018 09:17:38 +0000
Саво Костадиновски: Четврти дел од романот http://mn.mk/kultura/14054-Savo-Kostadinovski-Cetvrti-del-od-romanot http://mn.mk/kultura/14054-Savo-Kostadinovski-Cetvrti-del-od-romanot SavoKostadinovski-180И односот кон природата во Тибет, Кина и Индија се гледа низ призмата на религијата – од будизмот е благословена секоја материја на светот.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 17 Jan 2018 02:01:00 +0000
(Стара) Нова година, Обрезание Христово, Свети Василиј Велики http://mn.mk/kultura/14031-Stara-Nova-godina-Obrezanie-Hristovo-Sveti-Vasilij-Veliki http://mn.mk/kultura/14031-Stara-Nova-godina-Obrezanie-Hristovo-Sveti-Vasilij-Veliki vasilica-180На 1 јануари според стариот (односно 14 јануари според новиот) календар македонскиот народ празнува три празници: Обрезание Господово, Свети Василиј Велики и Православна Нова Година.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 10 Jan 2018 02:04:00 +0000
Некрстените денови во Mакедонија (7-19 јануари), период исполнет со религиозен страв и разни магиски заштити http://mn.mk/kultura/14030-Nekrstenite-denovi-vo-Makedonija-7-19-januari-period-ispolnet-so-religiozen-strav-i-razni-magiski-zastiti http://mn.mk/kultura/14030-Nekrstenite-denovi-vo-Makedonija-7-19-januari-period-ispolnet-so-religiozen-strav-i-razni-magiski-zastiti survari-180Во верувањата на македонскиот човек посебно важно место има периодот од Божик до Водици, односно според верувањето, од  раѓањето на Исус Христос до неговото крштевање. Овие дванаесет денови познати како Некрстени денови, но и како Ристосови или Погани денови според верувањето се најризичните или најопасните денови во годината. Според народните верувања и суеверија дете некрстено и жена леунка се изложени на силно влијание на негативните демони.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 10 Jan 2018 02:03:00 +0000
Ренесансата на Ѕвегорската сурова за бериќет и напредок http://mn.mk/kultura/14029-Renesansata-na-DZvegorskata-surova-za-beriket-i-napredok http://mn.mk/kultura/14029-Renesansata-na-DZvegorskata-surova-za-beriket-i-napredok zvegorska-surova-180Еден од најстарите народни обичаи во Пијанечкиот крај (денешна Општина Делчево) е обичајот со маски, познат под името Сурова. Овој обичај е невообичаена процесија на културното наследство, со кое се гордеат жителите на Ѕвегор.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 10 Jan 2018 02:02:00 +0000
Обичаи и верувања од Бадник до Водици http://mn.mk/kultura/14028-Obicai-i-veruvanja-od-Badnik-do-Vodici http://mn.mk/kultura/14028-Obicai-i-veruvanja-od-Badnik-do-Vodici Dzolomari-180Ако го донесла работата чоека за да одит на туѓина на Божик, дури не поминат Водици, не чинело да се оди, оти било за неарно.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 10 Jan 2018 02:01:00 +0000
Календарите и прославувањето на Божиќ http://mn.mk/kultura/14008-Kalendarite-i-proslavuvanjeto-na-Bozik http://mn.mk/kultura/14008-Kalendarite-i-proslavuvanjeto-na-Bozik Hortus Deliciarum Die Geburt Christi-180Иако се правени обиди за усогласување на празнувањата, разликите остануваат, и покрај укажувањата на математичарите дека ако продолжат да се применуваат и двата календара, дел од православците Божик во 2101 година наместо на 7 ќе го слават на 8 декември. Тоа е затоа што стариот Јулијански календар доцни зад соларниот еден ден на секои 128 години, што кај Грегоријанскиот календар се случува по 3300 години.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 03 Jan 2018 02:02:00 +0000
Oбичаи за Бадник и Божик кај македонскиот народ http://mn.mk/kultura/14009-Obicai-za-Badnik-i-Bozik-kaj-makedonskiot-narod http://mn.mk/kultura/14009-Obicai-za-Badnik-i-Bozik-kaj-makedonskiot-narod badnik-bozik-180Бадник се слави еден ден пред Божик и со коледарските огнови и коледарчињата се најавува Рождеството Христово - Божик.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 03 Jan 2018 02:02:00 +0000