Среда, 15 Јануари 2020    Печати
Должни сме

SavoСаво Костадиновски

Должни сме…

Должни сме
кон татковината
сите ние:
зборот да го чуваме
и за неа секогаш
со гордост да зборуваме.

Должни сме
кон татковината
сите ние:
песната да ја чуваме,
да ја пееме
и со гордост
да се радуваме.

Должни сме кон татковината
сите ние:
да ја сакаме
да ја цениме
и почитуваме

и -каде и да отпатуваме
по светот бел –
татковината мила
да не ја забораваме-
да ја посетуваме.